AMORIS LAETITIA ...

Sena speċjali Familja Amoris Laetitia 19/03/2020 - 26/06/2022 ...

AKTAR DWAR L-AMORIS LAETITIA

L-Amoris LŠtitia u Dokument Uffiċjali dwarha bil-Malti

Amoris lŠtiia mill-Papa Franġisku dwar il-Familja.

L-Isqfijiet Maltin dwar l-Amoris lŠtitia.

Werrej Tematiku tal-Amoris lŠtitia.

Sintesi tal-Amoris lŠtitia, dwar l-Imħabba fil-Familja.

Disa' domandi u tweġibiet dwar l-Amoris lŠtitia.

Kwotazzjonijiet mill-Amoris lŠtitia.

Il-qoxra tal-publikazzjoni tal-Amoris lŠtitia bil-Malti.

 

L-Amoris LŠtitia u Dokument Uffiċjali dwarha b'ilsna oħra

Amoris lŠtitia. by Pope Francis on Love in the Family.

Summary of Amoris lŠtitia: On Love in the family.

Nine questions and answers about Amoris lŠtitia.

Amoris lŠtitia. di Papa Francesco, sull' Amore nella Famiglia.

Sintesi del Amoris lŠtitia, sull' Aamore nella famiglia.

Nove domande e risposte sull' Amoris lŠtitia.

 

Sussidji mill-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana dwar l-Amoris LŠtitia

L-ewwel tliet kapitli tal-A.L. Kumm. Dun Pawl Sciberras, Dun Ray Zammit, Dun Richard-Nazzareno Farrugia. 31/05/2016.

Ir-raba' u l-ħames kapitlu tal-Amoris lŠtitia tal-Papa Franġisku. Dun Hector Scerri. 08/06/2016.

Is-sitt u s-seba' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dr Pauline Dimech. 17/06/2016.

It-tmien kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dr Nadia Delicata. 28/06/2016.

Id-disa' kapitlu tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lŠtitia. Dun John A. Berry. 06/07/2016.

 

Riżorsi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris LŠtitia u Sinodi tal-Isqfijiet dwar il-Familja

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2014.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2015.

Intervent tal-Kardinal Schonborn waqt il-preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris Laetitia. 08/04/2016.

 

L-Isqfijiet ta' Buenos Aires fuq kapitlu 8 u l-ittra tal-Papa Franġisku

Kriterji bażiċi għat-twettiq ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Ittra mill-Isqfijiet tar-Reġjun ta' Buenos Aires lis-Saċerdoti. 05/09/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ta' Buenos Aires dwar il-kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 08/09/2016.

 

Riżorsi oħra dwar l-Amoris LŠtitia

Francesco Pio Attard. X'tiftakar jew x'fhimt mill-Amoris LŠtitia? Sensiela ta' erba' programmi awdjo.

Dun Kevin Schembri. Amoris Laetitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Konferenza fl-aġġornament tal-Kleru Ġunju 2016.

Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris LŠtitia.

Dun Reuben Deguara dwar l-Amoris Laetita.

Mgr Edward Xuereb. Novelty of 'The Joy of Love. Times of Malta. 22/02/2017.

Konferenza Stampa mill-Vatikan li matulha kienet preżentata l-Amoris LŠtitia 08/04/2016.

 

Cardinale Christoph Sch÷nborn. Amoris Laetitia, atto di Magistero colmo di Misericordia. 08/07/2016.

Archdiocese of Philadelphia. Pastoral Guidelines for Implementing Amoris Laetitia. 01/07/2016.

Bishop Robert Barron's first thoughts on Amoris Laetitia. 08/04/2016.

That's "Amoris". Dun Brendan Gatt dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Laetitia. Newbook. 11/04/2016.

Il-Ferħ tal-Imħabba. Fuljett maħruġ mis-Santwarju Nazzjonali Madonna ta' Pinu. 08/04/2016.

The Joy of Love. Ten very important points in Pope Francis' Amoris Laertitia about Love in the Family. 08/04/2016.

Rocco Buttiglione, Il-Ferħ tal-Imħabba li fixel lit-Teoloġi. Osservatore Romano, 20/07/2016.

Rocco Buttiglione. Amoris laetitia takes step in the direction marked by Wojtyla. Vatican Insder, 30/05/2016.

Amoris Laetitia, Start with Chapter 4.  Thomas Reese. Faith and Justice, National Catholic Reporter. 08/04/2016.

Pope Francis on the modern family. What we learned from Amoris Laetitia. 08/04/2016.

La Chiesa non condanna il peccatore. Enzo Bianchi commenta l'Amoris Laetitia. 09/04/2016.

John L. Allen Jr. Pope Francis lets the world in on the Church's best-kept secret. Crux, Taking the Catholic Pulse. 08/04/2016.

Camila Domonoske. Some relationship advice from Pope Francis. NPR. 08/04/2016.

Andrea Gagliarducci. Interpreting Amoris Laetitia through the lens of Catholic tradition. Catholic News Agency. 08/04/2016.

R. R. Reno. A Stubborn Givenness. First Things. 11/04/2016.

James Martin sj. Discernment: A key to Amoris Laetitia. America. 07/04/2016.

Deacon William T. Ditewig. Amoris Laetitia. We advance together, the strong helping the weak. 08/04/2016.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin linji-gwida għall-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris lŠtitia. 13/01/2017.

Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi jikteb dwar il-kriterji għaqlin tal-Isqfijiet Malti. 01/03/2017.

Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lŠtitia. 08/01/2017.

 

Criteria by the Maltese Bishops for the Application of Chapter VIII of Amoris lŠtitia. 08/01/2017.

Il-Kriterji tal-Isqfijiet Maltin fil-gazzetta tal-Vatikan, Osservatore Romano, paġna 7. 14/01/2017.

Ikona stampata fuq il-koxra tal-ktejjeb bil-kriterji tal-Isqfijiet u li turi lil Ġes¨ mal-mara adultera.