AMORIS LAETITIA ...

Fid-19 ta’ Marzu 2021, il-Knisja tiċċelebra ħames snin mill-publikazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Laetitia, dwar il-ġmiel u l-hena tal-imħabba fil-familja. Dakinhar, il-Papa Franġisku ser iniedi s-Sena “Familja Amoris Laetitia”, li tintemm fis-26 ta’ Ġunju 2022, fl-okkażjoni tal-X Laqgħa Dinjija tal-Familja li ser issir f’Ruma mal-Qdusija Tiegħu.

 

IL-PAPA FRANĠISKU FUQ IS-SENA FAMILJA 2022

▪ Ittra tal-Papa Franġisku lill-Miżżewġin fl-okkażjoni tas-Sena "Familja Amoris Laetitia". 26/12/2021.

Il-Papa Franġisku jniedi s-Sena Familja Amoris Laetitia. 19/03/2021.

▪ Il-Papa Franġisku jħabbar is-sena Familja Amoris Laetitia 27/12/2020.

 

▪ IL-PROĠETT: Dettalji dwar il-proġett tal-Papa Franġisku dwar is-sena Familja Amoris Laetitia.

L-GĦANIJIET: Ħames raġunijiet ewlenin li għalihom il-Papa Franġisku ser iniedi is-sena Familja Amoris Laetitia.

▪ ID-DESTINATARJI: Għal min hi s-sena Familja Amoris Laetitia.

▪ INIZJATTIVI U RIŻORSI: Għadd ta' inizjattivi u għajnuniet mid-Dikasteru Pontifiċju tal-Lajċi, Familja u Ħajja.

▪ MIXJA MAL-FAMILJA: 12-il triq biex nimxu flimkien mal-familji biex inpoġġu fil-prattika Amoris Laetitia.

▪ L-GĦAXAR LAQGĦA DINJIJA TAL-FAMILJI: L-imħabba fil-familja vokazzjoni u triq tal-qdusija.

IL-PAPA FRANĠISKU

DWAR IL-FAMILJA

36 katekeżi b'filmati bis-sottotitoli ...

RIŻORSI RELATATI

Talba uffiċjali għall-X Laqgħa Dinjija tal-Familji, 22-26 ta’ Ġunju 2022.

Messaġġ mill-Kardinal Kevin Farrell, Prefett tad-Dikasteru għal-Lajċi, Familja u Ħajja. 04/01/2021.

Is-Sena Familja Amoris Laetitia. Intervista mal-Kardinal Kevin Farrell. Mir-Rivista Famiglia Cristiana.

 

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni ta' forma straordinarja tal-10 laqgħa dinjija tal-familja. 02/07/2021.

Mixjet il-Familja Amoris Laetitia. Kwotazzjonijiet vidjo mill-Eżortazzjoni għas-Sena Speċjali 2021-2022.

Familja Amoris Laetitia. Tnax-il vidjo dwar Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku.

Amoris Laetitia. Journey together. Sensiela ta' vidjos mill-Vatikan għas-Sena Familja Amoris Laetitia.

▪ Ġabra ta' riżorsi dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Laetitia.

Ġabra ta' riżorsi awdjo dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Laetitia.

Ġabra ta' riżorsi dwar il-familja.

Il-paġna uffiċjali tal-Vatikan.

Id-Dekalogu tal-Familja.

 

 

 

L-GĦAXAR LAQGĦA DINJIJA TAL-FAMILJA,  26 ĠUNJU 2022

Dan il-Misteru huwa Kbir. Ef: 5:32. Ikona minn P. Marko Ivan Rupnik sj għall-10 laqgħa dinjija tal-familji. 26 ta' Ġunju 2022.

 

DOKUMENTI OĦRA DWAR IL-FAMILJA

Familiaris consortio. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-ħidma tal-familja nisranija fid-dinja tal-lum. 27/11/1981.

Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum il-Komunikazzjoni Soċjali. 15/05/1994.

Diskors tal-Papa lill-Familji fir-Raba' Laqgħa Dinjija għall-Familji. Manila. 23/01/2003.

Indissolubilità hi ta’ ġid għall-miżżewġin, l-ulied, il-Knisja u l-umanità. Il-Papa Ġwanni Pawlu II lit-Tribunal tar-Rota Rumana. 28/01/2002.

Pastorali mad-divorżjati li jerġgħu jiżżewġu. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Assemplea tal-Kunsill Pontfiċju tal-Familja, 24/01/1997.