L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 
 

 

IS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA

L-ISFIDI PASTORALI DWAR IL-FAMILJA FIL-KUNTEST TAL-EVANĠELIZZAZZJONI

2014 - 2015

IS-SINODU ORDINARJU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA 2015

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-għeluq tas-Sinodu dwar il-Familja. 25/10/2015.

 Relazzjoni Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja mogħtija lill-Papa Franġisku. 24/10/2015.

 Relazzjoni Finali tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja mogħtija lill-Papa Franġisku. [pdf]

 Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq ħidmet is-Sinodu dwar il-familja. 24/10/2015.

Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu. 10/10/2015.

Diskors ta' Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

Omelija tal-Papa fil-Quddiesa tal-Ftuħ, 04/10/2015.

Diskors tal-Papa waqt il-Velja ta' Talb għall-Familja, 03/10/2015.


NOTI MIS-SINODU MIBGĦUTA MILL-ISQOF MARIO GRECH

 It-Tqarbin lid-divorzjati li reġgħu żżewġu. 9 ta' Ottubru.

 Kpiepel u Għarajjes. It-Tnejn, 5 ta' Ottubru.

 Sinodu Tmellisa ta' Alla. It-Tlieta, 6 ta' Ottubru.

 Il-Leħen ta' min hu bla leħen. L-Erbgħa, 7 ta' Ottubru.

 Il-Familja bi ħtiġijiet speċjali.  Il-Ħamis, 8 ta' Ottubru.

 Sajmin mill-Ewkaristija. It-Tlieta, 13 ta' Ottubru.


TALB MILL-PAPA U MILL-ISQFIJIET

  Talba tal-Papa Franġisku lill-Familja Mqaddsa. 29/12/2013.

  Talba għall-Familja mill-Isqfijiet fis-Sinodu 2014. 18/10/2014.


DOKUMENTI MIS-SANTA SEDE

  Lineamenta għall-XIV l-Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet 2015. 18/10/2014.

  Ir-Relatio tat-Tielet Assemblea Ġenerali Strordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. 18/10/2014.

  Mistoqsijiet għall-approfondiment tar-Relatio Synodi. 09/12/2014.

  Ara aktar dokumenti relatati mas-Sinodu Straordinarju dwar il-Familja 2014.


AKTAR DWAR IS-SINODU

  L-Isqof Mario Grech waqt l-Assemblea Djoċesana f'Malta. 20/11/2015.

  L-Isqof Mario Grech f'Ħal Tarxien. 04/12/2015.

 

Talba lill-Familja Mqaddsa

mill-Papa Franġisku

Ġesù, Marija u Ġużeppi, fikom nikkontemplaw id-dija tal-imħabba vera, lejkom bit-tama nduru.  Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, ibdel il-familji tagħna wkoll f’inħawi ta’ għaqda u ċenakli ta’ talb, skejjel tassew tal-Evanġelju u knejjes domestiċi ċkejknin. Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, jalla qatt aktar fil-familji ma jkun hemm esperjenzi ta’ vjolenza, ta’ għeluq u ta’ firda:  jalla kull min qatt kien imweġġa’ jew skandalizzat jagħraf fis il-faraġ u l-fejqan.  Familja Mqaddsa ta’ Nazaret, jalla s-Sinodu tal-Isqfijiet i jmiss jagħraf irawwem mill-ġdid f’kulħadd l-għarfien tal-karattru qaddis u invjolabbli tal-famija, u l-ġmiel taħgha fil-pjan ta’ Alla.  Ġesù, Marija u Ġużeppi, isimgħu it-talb tagħna u aqalgħuh.  Ammen.

[Angelus, Il-Ħadd, 29 ta' Diċembru 2013]