MILL-KNISJA F'MALTA

Mill-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna.

Mill-Isqof Awżiljarju, Monsinjur Joe Galea Curmi.

Mill-Arċisqof Emeritus Monsinjur Pawlu Cremona OP.

 

Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed. Pjan Pastorali tal-Arċidjoċesi ta' Malta 2020 - 2023.

Code Of Ethics for Volunteers and Voluntary Organizations of the Archdiocese of Malta, 25/10/2014.

Distretti, Unitajiet Pastorali u Parroċċi f’Malta.

Diskorsi waqt żjarat tal-Papiet f’Malta.

Diskorsi li saru fiċ-ċelebrazzjoniet ta’ Jum il-Lajċi f’Malta.

Diskorsi waqt l-Assemblea Djoċesana 2010.

Diskorsi waqt l-Assemblea Djoċesana 2013.

Diskorsi waqt l-Assemblea Djoċesana 2014.

Dokumenti mill-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Dokumenti tas-Sinodu Djoċesan 1999-2003.

Dokument, Il-Wiċċ Diġitali tal-Mulej. Programm ta’ implimentazzjoni ta’ proposti tas-Sinodu Djoċesan fil-qasam tal-pastorali tal-media. 10/02/2008.

Dokument. Knisja waħda. Vjaġġ wieħed. Proċess ta' tiġdid ekkleżjali 2020-2024.

Festi f'Malta u Għawdex matul is-Sena 2017.

Fjakkola Benedittina f'Malta 2012.

Forum tal-Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi.

Fratellanzi Maltin, Tagħrif u Dokumenti Relatati.

Ħinijiet tal-quddies kollu f’Malta u Għawdex.

Kalendarju ta’ Ċelebrazzjonijiet Djoċesana għas-Sena 2014. Segreterija Pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Kalendarju tal-Jiem u taċ-Ċelebrazzjonijiet Djoċesani għas-Sena 2015.

Il-Magħmudija tat-Trabi, Direttorju Liturġiku.

Manwal għall-Parroċċa (Parish Handbook), jinkludi wkoll l-Istatut tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali (app. Nru 1) u l-istatut tal-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali (app. Nru 12), 2005.

Ir-Riżenja tal-Arċisqof Monsinjur Pawlu Cremona OP, 18/10/2014.

Segretarjat għal-Lajċi.

Tqarbin tal-Morda.  Rit Ordinarju tat-tqarbin tal-morda minn Ministru Straordinarji. 26/10/1988.

Viżta Pastorali tal-Arċisqof Monsinjur Pawlu Cremona OP, 2009 - .

Żjara Ad Limina tal-Isqfijiet Maltin 2012.