Dħul          |         Email         |        Linji Gwida        |                                                        Segretarjat tal-Lajċi, Malta

   

  Għall-website, ikklikkja fuq il-parroċċa ...

 
  1
Distrett
1
Unita'
1

Floriana, San Pubilju

 
  2

Valletta, San Pawl

 
  3

Valletta, BVM Porto Salvo (S.Duminku)

 
  4

Valletta, Santu  Wistin

 
         
  2
Unita'
1

Gwardamanġa, Madonna ta' Fatima

 
  2

Ħamrun, San Gejtanu

 
  3

Ħamrun, Kunċizzjoni

 
  4

Marsa, SS. Trinita'

 
  5

Marsa, Marija Reġina

 
  6

S.Venera, Santa Venera

 
         
  3
Unita'
1

Birkirkara, Santa Elena

 
  2

Birkirkara, San Ġużepp

 
  3

Birkirkara, Santa Marija

 
  4

Fleur de Lys, Madonna tal-Karmnu

 
  5

Swatar, San Ġorġ Preca

 
           
  2
Distrett
4
Unita'
1

Attard, Santa Marija

 
  2

Balzan, Marija Annunzjata

 
  3

Iklin, Familja Mqaddsa

 
  4

Lija, Salvatur

 
         
  5
Unita'
1

Dingli, Santa Marija

 
  2

Mdina, San Pietru u San Pawl

 
  3

Mtarfa, Santa Luċija

 
  4

Rabat, San Pawl

 
  5

Baħrija, San Martin

 
         
  6
Unita'
1

Qormi, San Bastjan

 
  2

Qormi, San Ġorġ

 
  3

Siġġiewi, San Nikola

 
  4

Żebbuġ, San Filep

 
           
  3
Distrett
7
Unita'
1

Għargħur, San Bartilmew

 
  2

Mġarr, Santa Marija

 
  3

Mosta, Santa Marija

 
  4

Naxxar, Marija Bambina

 
         
  8
Unita'
1

Burmarrad, Qalb bla Tebgħa ta' Marija

 
  2

Manikata, San Ġużepp

 
  3

Mellieħa, Marija Bambina

 
  4

San Pawl il-Baħar, Marija Addolorata

 
  5

Qawra, San Franġisk t'Assisi

 
           
  4
Distrett
9
Unita'
1

Gżira, Madonna tal-Karmnu

 
  2

Msida, San Ġużepp

 
  3

Ta' Xbiex, San Ġwann tas-Salib

 
         
  10
Unita'
1

Balluta, Madonna tal-Karmnu

 
  2

Sliema, Ġesu` Nażżarenu

 
  3

Sliema, Sacro Cuor

 
  4

Sliema, San Girgor

 
  5

Sliema, Stella Maris

 
         
  11
Unita'
1

Ibraġġ, Immakulata Omm il-Knisja

 
  2

Pembroke, Kristu Rxoxt

 
  3

San Ġiljan, San Ġiljan

 
  4

San Ġwann, Madonna ta' Lourdes

 
           
  5
Distrett
12
Unita'
1

Luqa, Sant' Andrija

 
  2

Paola, Kristu Re

 
  3

Paola, Madonna ta' Lourdes

 
  4

Santa Luċija, San Piju X

 
  5

Tarxien, Marija Annunzjata

 
         
  13
Unita'
1

Fgura, Madonna tal-Karmnu

 
  2

Marsaskala, Sant' Anna

 
  3

Zabbar, Madonna tal-Grazzja

 
         
  14
Unita'
1

Birgu, San Lawrenz

 
  2

Bormla, Kunċizzjoni

 
  3

Isla, Marija Bambina

 
  4

Kalkara, San Ġużepp

 
           
  6
Distrett
15
Unita'
1

Birżebbuġa, San Pietru fil-Ktajjen

 
  2

Gudja, Santa Marija

 
  3

Għaxaq, Santa Marija

 
  4

Marsaxlokk, Madonna ta' Pompej

 
  5

Żejtun, Santa Katarina

 
         
  16
Unita'
1

Kirkop, San Leonardu

 
  2

Mqabba, santa Marija

 
  3

Qrendi, Santa Marija

 
  4

Safi, San Pawl

 
  5

Żurrieq, Santa Katarina