Home          |          Email          |                                                                                                                                                           Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

 

IL-FORUM TAL-GĦAQDIET U L-MOVIMENTI

TAL-LAJĊI KATTOLIĊI

 

B’digriet tat-12 ta’ Settembru 1969, l-Arċisqof Monsinjur Mikiel Gonzi kien waqqaf il-Kunsill Djoċesan tal-Appostolat tal-Lajċi (KDAL) biex iġib ‘il quddiem l-appostolat tal-lajċi, kemm kollettiv u kemm individwali, u jiżgura l-kordinament tiegħu.  

Wara li twaqqaf is-Segretarjat għal-Lajċi fl-1986, deher li jkun aktar ta’ siwi għall-Knisja f’Malta li minflok il-Kunsill Djoċesan jitwaqqaf Forum tal-Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi tal-Lajċi, fejn il-mexxejja ta’ dawn l-għaqdiet u movimenti jkunu jistgħu jiltaqgħu, jgħinnu lil xulxin u jippjanaw il-ħidma tagħhom flimkien.  Dan il-Forum twaqqaf mill-Arċisqof  Ġużeppi Mercieca, b’digriet tad-19 ta’ Frar 1988.

Dawn huma l-Għaqdiet u Movimenti li fil-preżent huma rappreżentati f’dan il-Forum.  Jekk tikklikkja fuq l-ismijiet f’din il-lista, tkun tista’ tidħol fis-sit elettroniku ta’ kull Għaqda jew Moviment rispettivament.

 

Azzjoni Kattolika Maltija

Christian Life Communities

Fergħa Ewkaristika

Fraternità Charles de Foucauld

Grupp Kultura Marjana

Grupp Familji Nsara (GRUFAN)

Leġjun ta’ Marija

Mission Fund

Mixja Neokatekumenali

Moviment tal-Fokolari

Moviment Tiġdid Kariżmatiku

Moviment Kattoliku Studenti Universitarji

Rinascita Cristiana

Soċjetà Duttrina Nisranija (MUSEUM)

Tabgħa Foundation

Żgħażagħ Ħaddiema Nsara