Dokumenti tal-Knisja f'Malta

Sinodu Djoċesan tal-Arċidjoċesi Maltija.

Manwal għall-Parroċċi, Kulleġġ tal-Kappillani, 2005.

Is-Sinodu dwar Assoċjazzjonijiet, Għaqdiet, Movimenti u Komunitajiet tal-Lajċi.

Is-Sinodu dwar Segretarjati, Kummissjonijiet u Entijiet Oħra Djoċesani.

Is-Sinodu dwar il-Parroċċa.

Is-Sinodu dwar Issues Soċjali.

Il-Wiċċ Diġitali tal-Mulej, Programm ta’ implimentazzjoni ta’ proposti tas-Sinodu Djoċesan fil-qasam tal-pastorali tal-media, 2009.

For Worse Not For Better, A Critical Reading of the Report, For Worse For Better:Re-Marriage after Legal Seperation, Proġett Impenn,