AWWISSU 2022

  01. It-Tnejn tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

  02. It-Tlieta tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  03. L-Erbgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  04. Il-Ħamis tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Marija Vianney, Presbiteru. (TO)

  05. Il-Ġimgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. (F)

 

  07. Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  08. It-Tnejn tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. San Duminku, presbiteru (TO)

  09. Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), Verġni u Martri, Patruna tal-Ewropa. (F)

  10. San Lawrenz, Djaknu u Martri. (F)

  11. Il-Ħamis tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. Santa Kjara, Verġni. (TO)

  12. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.

  13. Is-Sibt tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  14. L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C" u tal-Vġili tal-Verġni Marija mtellgħa s-Sema. (S)

  15. L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. (S)

  16. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

  17. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

  18. Il-Ħamis tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

  19. Il-Ġimgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

  20. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. (TO)

 

  21. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

  22. It-Tnejn tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija Reġina (TO)

  23. It-Tlieta tal-XXI ġimgħa matul is-Sena.

  24. San Bartilmew, Appostlu. (F)

  25. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-Sena.

  26. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena.

  27. Is-Sibt tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santa Monika. (TO)

 

  28. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

  29. Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista (TO)

  30. It-Tlieta tal-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  31. L-Erbgħa tal-XXII ġimgħa matul is-Sena.