MARZU 2022

  01. It-Tlieta tal-IV ġimgħa matul is-Sena.

  02. L-Erbgħa tal-Irmied. Jum ta sawm (għal dawk bejn it-18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena l fuq)

  03. Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied.

  04. Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied.

  05. Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied.

 

  06. L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Sena "C"

  07. It-Tnejn tal-I ġimgħa tar-Randan.

  08. It-Tlieta tal-I ġimgħa tar-Randan.

  09. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tar-Randan.

  10. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tar-Randan.

  11. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tar-Randan.

  12. Is-Sibt tal-I ġimgħa tar-Randan.

 

  13. It-Tieni Ħadd tar-Randan. Sena "C"

  14. It-Tnejn tar-II ġimgħa tar-Randan.

  15. It-Tlieta tar-II ġimgħa tar-Randan.

  16. L-Erbgħa tar-II ġimgħa tar-Randan.

  17. Il-Ħamis tar-II ġimgħa tar-Randan.

  18. Il-Ġimgħa tar-II ġimgħa tar-Randan.

  19. San Ġużepp, l-Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija. (S)

 

  20. It-Tielet Ħadd tar-Randan. Sena "C"

  21. It-Tnejn tal-III ġimgħa tar-Randan.

  22. It-Tlieta tal-III ġimgħa tar-Randan.

  23. L-Erbgħa tal-III ġimgħa tar-Randan.

  24. Il-Ħamis tal-III ġimgħa tar-Randan.

  25. It-Tħabbira tal-Mulej. (S)

  26.  Is-Sibt tal-III ġimgħa tar-Randan.

 

  27. Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Sena "C"

  28. It-Tnejn tal-IV ġimgħa tar-Randan.

  29. It-Tlieta tal-IV ġimgħa tar-Randan.

  30. L-Erbgħa tal-IV ġimgħa tar-Randan.

  31. Il-Ħamis tal-IV ġimgħa tar-Randan.