FRAR 2022

  01. It-Tlieta tar-IV ġimgħa matul is-Sena.

  02. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej (F). Jum il-Ħajja Konsagrata.

  03. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa matul is-Sena.

  04. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa matul is-Sena.

  05. Is-Sibt tar-IV ġimgħa matul is-Sena. Sant’Agata, Verġni u Martri. (TO)

 

  06. Il-Ħames Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  07. It-Tnejn tal-V ġimgħa matul is-Sena.

  08. It-Tlieta tal-V ġimgħa matul is-Sena. 

  09. L-Erbgħa tal-V ġimgħa matul is-Sena. Santa Skolastika, Verġni. (TO)

  10. L-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta' Malta. (S)

  11. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa matul is-Sena. 

  12. Is-Sibt tal-V ġimgħa matul is-Sena.

 

  13. Is-Sitt Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  14. San Cirillu, raħeb, u San Metodju, isqof, Patruni tal-Ewropa (F)

  15. It-Tlieta tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  16. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  17. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  18. Il-Ġimgħa tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

  19. Is-Sibt tas-VI ġimgħa matul is-Sena.

 

  20. Is-Seba' Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  21. It-Tnejn tal-VII ġimgħa matul is-Sena.

  22. Il-Kattedra ta' San Pietru, Appostlu. (F)

  23. San Polikarpu, isqof u martri (TO) 

  24. Il-Ħamis tal-VII ġimgħa matul is-Sena.

  25. Il-Ġimgħa tal-VII ġimgħa matul is-Sena jew Beata Adeodata Pisani. (T)

  26. Is-Sibt tal-VII ġimgħa matul is-Sena.

 

  27. It-Tmien Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  28. It-Tnejn tal-IV ġimgħa matul is-Sena.