JANNAR 2020

  01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija (S)
  02. Il-Ħamis ta' qabel l-Epifanija
  03. Il-Ġimgħa ta' qabel l-Epifanija 
  04. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija

 

  05. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej (S)
  06. It-Tnejn ta' wara l-Epifanija
  07. It-Tlieta ta' wara l-Epifanija
  08. L-Erbgħa ta' wara l-Epifanija
  09. Il-Ħamis ta' wara l-Epifanija
  10. Il-Ġimgħa ta' wara l-Epifanija
  11. Is-Sibt ta' wara l-Epifanija

 

  12. Il-Ħadd. Il-Magħmudija tal-Mulej (F)
  13. It-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-Sena
  14. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena
  15. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena
  16. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anton Abbati. (TO)
  17. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena
  18. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena

 

  19. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "A"
  20. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena
  21. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena
  22. San Publju, Prinċep ta’ Malta. (TO)
  23. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena.
  24. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta' Sales, Isqof (TO)
  25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl (F)

 

  26. It-Tielet Ħadd matul is-Sena "A"
  27. It-Tnejn tat-III ġimgħa matul is-Sena.
  28. It-Tlieta tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Tumas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur (TO)
  29. L-Erbgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena
  30. Il-Ħamis tat-III ġimgħa matul is-Sena
  31. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Bosco, Presbiteru (TO)