AWWISSU 2019

01. Il-Ħamis tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

02. Il-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

03. Is-Sibt tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

 

04. It-Tmintax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

05. It-Tnejn tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej (F)

07. L-Erbgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

08. Il-Ħamis tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Duminku, presbiteru (TO)

09. S. Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein) (F)

10. San Lawrenz, djaknu u martri (F)

 

11. Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

12. It-Tnejn tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

13. It-Tlieta tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

14. L-Erbgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. S. Massimiljan Marija Kolbe (TO)

14 PM. Quddiesa tal-Vġili tal-Verġni Marija Mtellgħa s-Sema (S)

15. L-Verġni Marija Mtellgħa s-Sema (S)

16. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

17. Is-Sibt tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

 

18. L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

19. It-Tnejn tal-XX ġimgħa matul is-Sena

20. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Bernard (TO)

21. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Piju X, Papa (TO)

22. Il-Ħamis tal-XX ġimgħa matul is-Sena. L-Verġni Marija Reġina (TO)

23. Il-Ġimgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena

24. San Bartilmew, Appostlu (F)

 

25. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

26. It-Tnejn tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

27. It-Tlieta tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santa Monika (TO)

28. L-Erbgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santu Wistin (TO)

29. Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista (TO)

30. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

31. Is-Sibt tal-XXI ġimgħa matul is-Sena