FRAR 2018

01. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa matul is-Sena

02. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej (F)

03. Is-Sibt tar-IV ġimgħa matul is-Sena

 

04. Il-Ħames Ħadd matul is-Sena "B"

05. It-Tnejn tal-V ġimgħa matul is-Sena. Sant’Agata, Verġni u Martri (TO)

06. It-Tlieta tal-V ġimgħa matul is-Sena. San Pawl Miki u sħabu, Martri (TO)

07. L-Erbgħa tal-V ġimgħa matul is-Sena

08. Il-Ħamis tal-V ġimgħa matul is-Sena

09. Il-Ġimgħa tar-V ġimgħa matul is-Sena. Santa Skolastika, Verġni. (TO)

10. L-Appostlu Missierna San Pawl (S)

 

11. Is-Sitt Ħadd matul is-Sena "B"

12. It-Tnejn tas-VI ġimgħa matul is-Sena

13. It-Tlieta tal-VI ġimgħa matul is-Sena

14. L-Erbgħa tal-Irmied / Ras ir-Randan. Jum ta' Sawm u Astinenza

15. Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied

16. Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied

17. Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied

 

18. L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Sena B

19. It-Tnejn tal-I ġimgħa tar-Randan

20. It-Tlieta tal-I ġimgħa tar-Randan

21. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tar-Randan

22. Il-Katedra ta' San Pietru, Appostlu. (F)

23. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tar-Randan

24. Is-Sibt tal-I ġimgħa tar-Randan

 

25. It-Tieni Ħadd tar-Randan. Sena B

26. It-Tnejn tat-II ġimgħa tar-Randan

27. It-Tlieta tat-II ġimgħa tar-Randan

28. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tar-Randan