Laikos

 

Mill-Papa Franġisku ...

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20202121 20202221 20202321  

 

OMELIJI MILL-PAPA FRANĠISKU

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2023

Omelija tal-Papa Franġisku waqt velja ekumenika ta' talb. Pjazza San Pietru. 30/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja. Omelija fil-quddiesa votiva tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Għassa. Stadio Vélodrome. 23/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Omelija fi Steppe Arena. 03/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Omelija fil-Quddiesa tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona. 06/08/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Portugall. Omelija fil-laqgħa ta' talb mal-membri tal-Kleru u Operaturi pastorali oħra. 02/08/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Bażilika ta' San Pietru. 23/07/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Bażilika ta' San Pietru. 23/07/2023.Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa u tberik tal-pallji fis-Solennita tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 28/05/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Għid fil-Lejl Qaddis. Bażilika ta' San Pietru. 08/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Aħħar Ikla tal-Mulej. Casa Circondariale Minorile ta’ Casal del Marmo. Ħamis ix-Xirka, 06/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 06/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 02/04/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' Santa Sabina. 22/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan t'Isfel. Omelija f'Giuba. 05/02/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kongo u s-Sudan ta' Isfel. Omelija fl-Ajruport ta' Ndolo. 01/02/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-3 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 22/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 08/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2023.

Omelija ta-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-funeral tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Sagrat tal-Bażilika ta' San Pietru. 05/01/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2023.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2022

Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 24/12/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-festa tal-Verġni Marija ta' Guadalupe. Bażilika ta' San Pietru. 12/12/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral ta' Asti. 20/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2022.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bahrein. Omelija f'Awali. 05/11/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-tifkira tal-fidili mejtin kollha. Bażilika ta' San Pietru. 02/11/2022.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fis-60 anniversarju mill-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan Ii. Bażilika ta' San Pietru. 11/10/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni tal-Beati Giovanni Battista Scalabrini – Artemide Zatti. Pjaza San Pietru. 09/10/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-għeluq tas-27 Kungress Ewkaristiku Nazzjoanali. Matera. 25/09/2022.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Każakistan. Omelija waqt il-quddiesa fil-pjazza tal-Expo. 14/09/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa u beatifikazzjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu I. Pjazza San Pietru. 04/09/2022.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru.29/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Żjara Pastorali f'L'Aquila. 28/08/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-10 Laqgħa Dinjija tal-Familja. Pjazza San Pietru. 25/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 05/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u kanonizzazzjoni ta' Beati. Pjazza San Pietru. 15/05/2022.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid jew tal-Ħniena Divina. Bażilika ta' San Pietru. 24/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-velja tal-lejl qaddis tal-Għid il-Kbir. Bażilika ta' San Pietru. 16/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka. Kumpless Penitenzjarju Ġdid ta’ Civitavecchia, Ruma. 14/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka. Bażilika ta' San Pietru. 14/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 10/04/2022.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fuq il-Fosos tal-Furjana, Malta. 03/04/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni ta' penitenza u att ta' konsagrazzjoni lill-Qalb bla Tebgħa ta' Marija. Bażilika ta' San Pietru. 25/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Chiesa del Gesù f'Ruma. 12/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku għal Ras ir-Randan. Moqrija mill-Kardinal Segretarju tal-Istat. Bażilika ta' Santa Sabina. 02/03/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-Jum Dinji għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2022.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla. Bażilika ta' San Pietru. 23/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej u l-Magħmudija ta' xi trabi. Kappella Sistina. 09/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-55 Jum Dinji tal-Paċi 01/01/2022.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2021

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Te Deum ta' Radd il-Ħajr għas-Sena li għaddiet. Bażilika ta' san Pietru. 31/12/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tas-Solennità tat-Twelid ta' Ġesù. 24/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Ateni. 05/12/2021.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Ċipru u l-Greċja. Omelija f'Nicosia. 03/12/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Bażilika ta' San Pietru. 21/11/2021.

 

Omelija tal-Papa Franġisku f'Jum il-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 14/11/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika ta' San Pietru. 10/10/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt konċelebrazzjoni Ewkaristika mal-Kunsill tal-Konferenza Episkopali Ewropea. 23/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ispjanata tas-Santwarju Nazzjonali, Šaštin. 15/09/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Liturġija Divina Biżantina ta' San Ġwann Kriżostmu. Slovakkja. 14/09/2021.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Eroj, Budapest. 12/09/2021.

Omelija fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani.  Moqrija mill-Isqof Rino Risichella. 25/07/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru. 29/06/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Bażilika ta' San Pietru. 06/06/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 23/05/2021.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Bażilika ta' San Pietru. 16/05/2021.

Omelija mill-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru.25/04/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja Santo Spirito in Sassia. 11/04/2021.

Omelija tal-Papa Fran[isku fil-lejl Qaddis tal-Għid. 03/04/2021.

Is-Salib, effett tad-dgħufija taghna imma wkoll tal-gidma tas-serp. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Bażilika ta' San Pietru. 01/04/2021.

 

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. 28/03/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-500 sena ta' Evanġelizzazzjoni tal-Filippini. Bażilika ta' San Pietru. 14/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Omelija fl-Istadju Franso Hariri. Erbil. 07/03/2021.

Il-Papa Franġisku fl-Iraq. Omelija mill-Katidral Kaldew ta' San Ġużepp. 06/03/2021.

 

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ras ir-Randan. Bażilika ta' San Pietru. 17/02/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2021.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl, San Paolo furi le Mura. 25/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-Tieled Ħadd matul is-Sena. 24/01/2021,

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2021.

Omelija tal-Papa Franġisku, moqrija mill-Kardinal Pietro Parolin fl-Ewwel tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2021.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2020

Omelija tal-Papa Franġisku moqrija mill-Kardinal Giovanni Battista Re fl-Aħħar tas-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 31/12/2020.

Illum twieled għalina Salvatur. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa mal-Kardinali l-ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 29/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-kreazzjoni ta' 13-il Kardinal ġdid. Bażilika tal-Vatikan. 28/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Kristu Sultan u l-konsenja tas-Salib għall-WYD 2023. Bażilika ta' San Pietru. 22/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Fqar. Bażilika Vatikana. 15/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa b'suffraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu matul is-sena. Bażilika ta' San Pietru. 05/11/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Mejtin. Santa Maria f'Camposanto. 02/11/2020.

Omelija, diskors u appell tal-Papa Franġisku lill-Komunità Sant Eġidju. 28/10/2020.

Il-Quddiesa tal-Papa Franġisku f'Assisi fejn iffirma l-Enċiklika, Fratelli tutti. 03/10/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 14/06/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 31/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'tifkira taċ-ċentinarju mit-twelid ta' San Ġwanni Pawlu II. Bażilika tal-Vatikan. 18/05/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Knisja ta' Santo Spirito in Sassia. 19/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 11/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħamis ix-Xirka. L-Ewkaristija, il-qadì u d-dilka. Bażilika ta' San Pietru. 09/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm. Bażilika ta' San Pietru. 05/04/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Mument Strordinarju ta' Talb bil-barka Urbi et Orbi. Sagrad tal-Bażilika ta' San Pietru. 27/03/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Bari. 23/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina, Ruma. 26/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan. 01/02/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-3 Ħadd matul is-Sena u l-1 Ħadd tal-Kelma ta' Alla. Bażilika ta' San Pietru. 26/01/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 06/01/2020.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2020.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2019

Omelija tal-Papa Franġisku fl-aħħar tas-Sena 2019. Bażilika tal-Vatikan. 31/12/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Vġili tal-Milied. 24/12/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Jum il-Foqra u 33 Ħadd matul is-Sena. Bażilika tal-Vatikan. 17/11/2019.

Omelija u Talba tal-Papa Franġisku fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Lateran. Bażilika tal-Lateran. 09/11/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku il-Quddiesa għall-Kardinali li mietu fl-2019. Bażilika tal-Vatikan. 04/11/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha. Katakombi ta' Santa Prixilla. 02/11/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku f'għeluq is-Sinodu tal-Isqfijiet. 27/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju. Bażilika tal-Vatikan. 20/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġsku fil-Kanonizzazzjoni ta' ħames qaddisin ġodda. 13/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tas-Sinodu tal-Isqfijiet għall-Amażonja. Bażilika tal-Vatkan. 06/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt fil-ftuħ tax-Xahar Missjunarju. 01/10/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-26 Ħadd matul is-Sena. Jum Dinji tal-Migranti. Pjazza San Pietru. 29/09/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-anniversarju taż-żjara li kien għamel f'Lampedusa. 08/07/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. 29/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Casalbertone, Ruma. 23/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Camerino. 16/06/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' 7 Martri. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fis-Santwarju ta' Sumuleu-Ciuc. 01/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Katidral Ta' San Ġużepp. 31/05/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku lill-Caritas Internationalis. Bażilika tal-Vatikan. 23/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Maċedonja ta' Fuq. Omelija tal-Papa fi Pjazza Maċedonja, Skopje. 07/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bugarija u l-Maċedonja ta' Fuq. Omelija waqt il-Quddiesa bl-Ewwel Tqarbina. Rakovsky, 06/05/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Bulgarija u l-Maċedonja ta' Fuq. Omelija f'Sofia. 05/05/2019.

Il-mixja tagħna mhix qed taħbat ma' ġebla. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika tal-Vatikan. 20/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej fil-Ħabs ta' Velletri, Ruma. 18/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Bażilika tal-Vatikan. 18/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru, 14/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt is-Servizz Penitenzjali - 24 Siegħa għall-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 29/03/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 06/03/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 02/02/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Campo San Juan Pablo II. 27/01/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija fil-Katidral ta' Santa Maria la Antigua. 26/01/2019.

Vjaġġ Appostolikau tal-Papa Franġisku fil-Panama. Omelija waqt servizz penitenzjali maż-Żgħażagħ imċaħħda mil-libertà. 25/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-ftuħ tal-Ottava ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 18/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 13/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika tal-Vatikan. 06/01/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennita tal-Imqaddsa Marija Omm Alla. Bażilika tal-Vatikan. 01/01/2019.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2018

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Vġili tal-Milied. 24/12/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies ta' tifkira tal-Mejtin kollha. Ċimiterju Lawrentin, Ruma. 02/11/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa għall-għeluq tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Bażilika tal-Vatikan. 28/10/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-kanonizzazzjoni ta' qaddisin ġodda. 14/10/2018.

Sinodu tal-Isqfijiet. Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-15-il Assemblea Ġenerali Ordinarja. 03/10/2018.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Latvija. Omelija waqt il-quddiesa f'Park ta' Santakos f'Kaunas. 23/09/2018.

 

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Irlanda. Att Penitenzjali u Omelija waqt il-Quddiesa f'Phoenix Park, Dublin. 26/08/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa għall-Migranti. Bażilika ta' San Pietru. 06/07/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Qaddisin Appostli Pietru u Pawlu. 29/06/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 28/06/2018.

Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Omelija waqt il-quddiesa mill-Palexpo. 21/06/2018.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta' Kristu. Knisja ta' Santa Monika, Ostia. 03/06/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.

Il-Ħobż u l-Kelma. Omelija tal-Papa Franġisku waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Molfetta. 20/04/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Quudiesa Konċelebrata flimkien mal-Missjinarji tal-Ħniena. Bażilika ta' San Pietru, 10/04/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tal-Ħniena Divina. It-2 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 08/04/2018.

 

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Għid.  Pjazza San Pietru. 01/04/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru. 31/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka. Ħabs Regina Coeli, Ruma. 29/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut. Bażilika ta' San Pietru. 29/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. 25/03/2018.

 

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Episkopali ta' tliet isqfijiet ġodda fosthom Mons. Alfred Xuereb. 19/03/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Penitenza. 09/03/2018.

Ieqaf ftit. Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-Tqegħid tar-Rmied.  Bażilika ta' Santa Sabina. 14/02/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazjoni tal-Mulej. It-22 Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tat-Translazzjoni tal-Ikona tas-Salus Populi Romani. Bażilika Santa Maria Maggiore. 28/01/2018.

 

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tieni Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl Appostlu. Bażilika ta' San Pawl fuori le Mura. 25/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Immigrant u r-Refuġjat. Vatikan. 14/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella Sistina. 07/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2018.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2018.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2017

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Omma Alla U t-Te Deum ta' radd il-ħajt fl-aħħar tas-sena. 31/12/2017.

Fuq il-passi ta' Ġużeppi u Marija huma moħbija tant passi. Omelija tal-Papa Franġisku fil-lejl tal-Milied. 24/12/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil Quddiesa maż-Żgħażagħ fil-Katidral ta' Santa Marija. 30/11/2017.

Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar. Omelija fil-Kyaikkasan Ground. 29/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġurnata Dinjija tal-Foqra.  Bażilika tal-Vatikan. 19/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-Ċimiterju Amerikan ta' Nettuno. 02/11/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni. Pjazza San Pietru. 15/10/2017.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Omelija. 01/10/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa għall-ħaddiema taċ-Ċentru Industrijali tal-Vatikan. 07/07/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Pjazza San Pietru. 29/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorku Ordinarju Publiku għall-Ħolqien ta' 5 Kardinali ġodda. Bażilika ta' San Pietru. 28/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Pjazza San Ġwann Lateran. 18/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Konċelebrazzjoni Ewkaristika fi Pjazza Kennedy. 27/05/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Bażilika ta' San Pietru. 07/05/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa fil-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 16/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 15/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa b'tifkira tal-ikla tal-Mulej. Ħamis ix-Xirka. Ħabs ta' Paliano. 13/04/2017.

Omelija Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Ħamis ix-Xirka, Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 13/04/2017

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 09/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Martri, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Carpi. 02/04/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 01/03/2017.

Omelija tal-Papa Frangisku lill-Komunità Anglikana fil-Knisja, All Saints, f'Ruma. 26/02/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl. Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura. 25/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt żjara pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Santa Maria a Setteville. 15/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej  l-Magħmudija tat-Trabi. Kappella Sistina. 08/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2017.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2016

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta' Marija Santissma Omma Alla. 31/12/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tal-Milied. 24/12/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 19/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Persuni li huma mwarrba mis-soċjetà. Bażilika ta' San Pietru. 13/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħabsin. 06/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku b'tifkira tal-Fidili Mejtin kollha. Ċimiterju ta' Prima Porta. 02/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Istadju ta Swedbank, f'Malmő. 01/11/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Kanonizzazzjoni ta' seba' Qaddisin ġodda. 16/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew Marjan fi Pjazza San Pietru. 09/10/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Katekisti. 25/09/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-solennità ta' San Pietru u San Pawl u tberik tal-Palji. 29/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Morda. 12/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni ta' Stanislaw ta' Ġesù u Marija u ta' Marija Eliżabetta Hesselblad. 05/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù. Ġublew tas-Saċerdoti. 03/06/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tad-Djakni. 29/05/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 26/05/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 15/05/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddies tal-Ġublew tat-Tfal. Pjazza San Pietru. 24/04/2016.

Omelija tal-Papa Frangisku fl-Ordinazzjoni Saċerdotali. 17/04/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Ġublew tal-Ħniena Divina. 03/04/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid .  Bażilika ta' San Pietru. Vatikan. 26/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-Tifkira taċ-Ċena tal-Mulej. Castelnuovo di Porto. 24/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 24/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ħadd il-Palm. 20/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Episkopali ta' żewġ isqfijiet. 19/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt Servizz Penitenzjali. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 04/03/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Kurja Rumana. 22/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. 10/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Ġublew tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2016.

Il-firdiet ta' bejnietna,ġerħa miftuħa fil-ġisem ta' Kristu. Omelija tal-Papa Franġisku. 25/01/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej u ċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija ta' xi trabi. 10/01/2016.

Omelija tal-Papa Frangisku fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ftuħ tal-Bieb Imqaddes f'Santa Maria Maggiore. 01/01/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku. Omelija fis Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla.01/01/2016.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2015

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar ta' tmiem is-Sena 2015. 31/12/2015.

Omelija tal-Papa Frangisku waqt quddiesa għall-Familja. Festa tal-Familja Mqaddsa. 27/12/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tal-Milied f'nofs il-lejl. 25/12/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-festa ta' Sidtna Marija ta' Guadalupe. 12/12/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ tal-Ġublew tal-Ħniena. 08/12/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-grawnd tal-kumpless sportiv f'Bangui, Repubblika tal-Afrika Ċentali. 30/11/2015.

Omelija fil-Kampus tal-Università ta' Nairobi, Kenja.  26/11/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Firenze. In-nies min qed tgħid li huwa Bin il-Bniedem. 10/11/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa u ordinazzjoni episkopali fil-Lateran. 09/11/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa b'sufraġju għall-Kardinali u Isqfijiet li mietu fl-aħħar sena. 03/11/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-għeluq tas-Sinodu dwar il-Familja. 25/10/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' erba' Qaddisin ġodda. 18/10/2015.

Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddies tat-tberik tal-Pallji għall-Isqfijiet il-ġodda. 29/06/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddies f’Irtir Dinji tas-Saċerdoti. 12/06/2015.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Sarajevo. L-Omelija. 06/06/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 06/06/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin. 24/05/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni.  17/05/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa Rumana, Santa Mara Regina Pacis, 03/05/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Saċerdotali. 26/04/2015.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-Armeni u Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid u l-Ħniena Divina. 12/04/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tat-Tieni Ħadd tal-Għid u tal-Ħniena Divina. 11/04/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. 04/04/2015. 

Riflessoni tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew. 03/04/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku f’Ħamis  ix-Xirka, Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. 02/04/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. 02/04/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt iċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-passjoni tal-Mulej. 29/03.2015.

Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f’Pompej u Napli. Omelija waqt Konċelebrazzjoni Ewkaristika. 21/03/2015.

Il-Papa Franġisku jħabbar il-Ġublew tal-Ħniena. Omelija waqt Ċelebrazzjoni Penitenzjali.  13/03/2015.

Omelija tal-Papa Frangisku fit-Tielet Ħadd tar-Randan. 08/03/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fiż-żjara tiegħu fil-parroċċa Rumana tal-Qaddisin kollha. 07/03/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. 18/02/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù u il-Jum Dinji għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt l-Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni ta’ San Pawl Appostlu. 25/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fir-Rizal Park, Manila, 18/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Tacloban. 17/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa mal-Isqfijiet, Saċerdoti, u Reliġjużi fil-Katidral ta’ Manila. 16/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta’ Kanonizzazzjoni tal-Beatu Giuseppe Vaz, Sri Lanka. 14/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Magħmudija tal-Mulej u ċ-celbrazjoni tal-Magħudija ta’ xi trabi. 11/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2015.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla.  01/01/2015.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2014

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ewwel Għasar tas-Solennità ta’ Marija Omm Alla. 31/12/2014.

Omelija fil-quddiesa tal-lejl tal-Milied. 24/12/2014.

Omelija fil-Parrċċa Rumana ta’ San Giuseppe all’Aurelio. 14/12/2014.

Omelija fil-festa ta’ Sidtna Marija ta’ Guadalupe. 12/12/2014.

Omelija fil-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni u Solennità ta Kristu Sultan. 23/11/2014.

Omelija fiċ-Ċimiterju ta’ Verano, Qed neqirdu l-ħolqien.01/11/2014.

Omelija f’quddiesa ta’ għeluq tas-Sinodu u l-Beatifikazzjoni tal-Papa Pawlu VI, 19/10/2014.

Omelija fil-quddiesa ta’ ringrazzjament għall-Kanonizzazzjoni ta’ żewġ Qaddisin Kanadiżi, 12/10/2014.

Omelija fil-Quddiesa tal-ftuħ tas-Sinodu dwar il-Familja.Is-Sinodu ma jsirx biex niddiskutu ideat sbieħ. 05/10/2014.

Omelija waqt Quddiesa mal-Anżjani, Vanġelu tal-laqgħa bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani, 28/09/2014.

Omelija, L-Albanija art tal-Martri, 21/09/2014.

Omelija fil-quddiesa bir-rit taż-Żwieġ. Alla ma jeqridx is-sriep imma joffrilna l-antidotu kontrihom. 14/09/2014.

Omelija tal-Papa Franġisku fiċ-ċentinarju tal-bidu tal-ewwel gwerra dinjija, 13/09/2014.

Omelija fil-Korea waqt il-Quddiesa għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni, 18/08/2014.

Omelija fil-Korea waqt il-Quddiesa tal-Għeluq, Żgħażagħ tal-Asja, qumu. 17/08/2014.

Omelija fil-Korea waqt il-Quddiesa ta’ Beatifikazzjoni ta’ Martri Koreani, 16/08/2014.

Omelija fil-Korea waqt il-Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, 15/08/2014.

Omelija u Diskors waqt Talb u Laqgħa mal-Abbatini Ġermaniżi, Id-dinja għandha bżonn ta’ nies li jkunu xhieda u juru lill-oħrajn li Alla jħobbna, li hu Missierna. 05/08/2014.

Omelija waqt iż-Żjara Pastorali f’Caserta, Kif insibha s-Saltna ta’ Alla?, 26/07/2014.

Omelija waqt quddiesa ma' xi vittmi ta’ abbużi sesswali. Il-grazzja li l-Knisja tibki u ssewwi għal uliedha rġiel u nisa li ttradew il-missjoni tagħhom, 07/07/2014.

Omelija fil-Molise, Il-Knisja hi poplu li jaqdi ‘l Alla; il-Knisja hi poplu li jgħix il-ħelsien mogħti lilu minn Alla, 05/07/2014.

Omelija fil-Quddiesa tas-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Din hi l-problema tagħna, il-biża’. U aħna fejn infittxu l-kenn tagħna?   29/06/2014.

Omelija tal-Papa Franġisku, moqrija mill-Kardinal Scola waqt il-quddiesa fil-poliklinika, Gemelli, Il-fedeltà ta’ Alla tgħallimna nilqgħu l-ħajja bħala avveniment ta’ mħabbtu, 27/06/2014.

Omelija fil-Calabria, Adorazzjoni tal-Mulej jew adorazzjoni tal-flus? 21/06/2014.

Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu, Il-bniedem għandu fih ġuħ il-ħajja, ġuħ l-imħabba, ġuħ l-eternità, 19/06/2014.

Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu, 08/06/2014.

Omelija waqt l-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Fabio Fabene, 30/05/2014.

L-Omelija fiċ-Ċenaklu, X’don tassew kbir qed jagħmlilna l-Mulej meta ġemagħna hawn, fil-Ċenaklu, biex niċċelebraw l-Ewkaristija!  26/05/2014.

Omelija f’Betlehem, Anke llum, Bħala sinjal ikolljom dan, Fittxu t-tarbija …”, 25/05/2014.

Omelija fl-Istadju ta’ Amman, Il-Paċi ma tistax tixriha, ma tinbiegħx, 24/05/2014.

Omelija fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali, 11/05/2014.

Omelija, Pietru hu l-punt sod ta’ riferiment għall-komunità, 04/05/2014.

Omelija fil-Quddiesa tal-Kanonizzazzjoni tal-Papiet Ġwann XXIII u Ġwanni Pawlu II, Huma kellhom il-kuraġġ li jħarsu u jmissu l-pjagi ta’ Ġesù, 27/04/2014.

Omelija fit-tifkira ta’ San Jose’ ta Anchieta, Il-ferħ tal-laqgħa ma’ Ġesù, 24/04/2014. (rapport)

Ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir fi Pjazza San Pietru li tmexxiet mill-Papa Franġisku. Wara l-Vanġelu sar kant Biżantin ta’ Stichi u Stichirà, 20/04/2014.

Omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Velja tal-lejl qaddis tal-Għid, Fejn hi l-Galilija tiegħi?  Niftakarha?, 19/04/2014.

Ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa tal-Passjoni tal-Mulej, Ġimgħa l-Kbira, Meditazzjoni minn Padre Raniero Cantalamessa OFM Cap, 18/04/2014.

L-Omelija fil-Quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka, Il-Wirt li ħallielna Ġesù huwa l-Imħabba, 17/04/2014.

Omelija waqt il-Quddiesa taż-Żjut, Is-Saċerdot midluk b’żejt ta’ ferħ biex huwa jagħti l-ferħ, 17/04/2014.

Omelija f’Ħadd il-Palm, Quddiem Ġesċu li qed ibati, jiena min jien?  13/04/2014.

Omelija fil-Parooċċa ta’ San Girgor il-Kbir, Ilkoll għanda fina xi rkejjen tal-qalb tagħna li mhumiex ħajjin, li huma xi ftit mejtin, 06/04/2014.

Omelija fil-Festa ta’ Maħfra, Ċelebrazzjoni penitenzjali mmexxija mill-Papa Franġisku fil-Bażilika ta’ San Pietru, 28/03/2014.

Omelija lill-Parlamentari Taljani, Hu diffiċli ħafna li korrott jirnexxilu jerġa' lura,  27/03/2014.

Omelija fit-Tieni Ħadd tar-Randan, “Dan huwa Ibni!, IsimgħuH”!  Il-grazzja li tisma’ lil Ġesu’, 16/03/2014.

Omelija fil-Quddies ta' Ras ir-Randan, Ir-Randan: Talb, Sawm u Kaità, 05/03/2014.

Omelija fil-Quddiesa mal-Kardinali l-Ġodda, Għeżież Ħuti Kardinali, ħa nibqgħu magħqudin fi Kristu u bejnietna, 23/02/2014.

Omelija waqt il-Konċistorju, Inkunu artiġjani tal-paċi, 22/02/2014.

Omelija fil-Parroċċa ta’ San Tumas Appostlu, X'hemm fil-qalb tiegħi, x’għandi ġewwa fija, li jiena naf li għandi u li ħadd ma jafu?, 16/02/2014.

Omelija fil-festa tal-preżentazzjoni ta’ Ġesù u Jum Dinji għall-Ħajja Konsagrata, 02/02/2014.

Omelija fiċ-Ċelebrazzzjoni tal-Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl, Bażilika ta’ San Paolo fuori le Mure, 25/01/2014.

Omelija fil-Parroċċa tas-Sacro Cuor, Ġesù l-Ħaruf ta’ Alla … qatt ma waqaf ikun Ħaruf, 19/01/2014.

Omelija, Irridu inkunu dawk li nitrasmettu l-fidi, 12/01/2014.

Omelija fis-Solennità tal-Epifanija, Meħtieġa l-makakkerija qaddisa, biex tista’ tħares il-fidi. 06/01/2014.

Omelija fl-okkażjoni tal-festa tal-Isem Imqaddes ta’ Ġesù, Knisja ta’ Gesú, Ruma, 03/01/2014.

Omelija fil-quddiesa tas-Solennitá ta’ Marija Omm Alla, Is-Sensus Fidei tal-Poplu Qaddis ta’ Alla, fl-unita' tiegħu ma jiżbalja qatt. 01/01/2014.

 

L-Omeliji tal-Papa Franġisku fl-2013

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar fis-Solennità ta Marija Santissma Omm Alla,Te Deum ta Radd il-Ħajr, 31/12/2013.

Omelija waqt il-Quddiesa ta’ billejl fil-Milied, “Il-misteru li nimxu u naraw”, 25/12/2013.

Quddiesa u Omelija fis-Solennità ta’ Kristu Sultan u Għeluq is-Sena tal-Fidi, Ftakar fija, Mulej, issa li inti fi-Saltna tiegħek, 24/11/2013.

Omelija waqt il-quddiesa b’suffraġju għall-Erwieħ tal-Kardinali u Isqfijiet li mietu matul is-sena, 04/11/2013.

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha, Ċimiterju tal-Verano, 01/11/2013.

Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata fuq il-qabar tal-Beatu Ġwanni Pawlu II, Żewġ ikoni u mistoqsija, 31/10/2013.

Omelija lill-Familji, Il-Familija li titlob, li tħares il-fidi, u li tgħix il-ferħ. 27/10/2013.

Omelija fil-Quddiesa tal-Jum Marjan, Illum ninsabu quddiem waħda mill-ħwejjeġ tal-għaġeb tal-Mulej: Marija! 13/10/2013.

Omelija f'Assisi, Il-mixja ta’ Franġisku lejn Kristu titlaq mill-ħarsa ta’ Ġesù fuq is-salib,  04/10/2013.

Omelija lill-Katekisti, Il-Katekist huwa dak li jħares fih u kabbar fl-oħrajn il-memorja ta’ Alla. 29/09/2013.

Omelija f’Cagliari, Ġejt biex naqsam magħkom il-ferħ u t-tama, il-ħidma u l-impenn, l-ideali u l-aspirazzjonijiet tal-gżira tagħkom, u biex insaħħaħkom fil-fidi, 22/09/2013.

Omelija fil-bidu tal-Kapitli Ġenerali tal-Ordni ta’ Santu Wistin, “Inti għamiltna għalik u qalbna ma ssibx kwiet qabel ma tistrieħ fik”, 28/08/2013.

Omelija fil-festa ta' Santa Marija, Il-ġlieda, il-qawmien, it-tama, 15/08/2013.

Omelija fil-festa ta' San Injazju ta' Loyola, 31/07/2013.

Omelija fil-Quddiesa tat-28 Jum Dinji taż-Żgħażagħ fix-xatt ta' Copacabana, Rio de Janeiro, 28/07/2013.

Omelija fil-quddiesa mal-Isqfijiet, etc.Katidral San Sebastjan, Rio de Janeiro, 27/07/2013.

Omelija fil-festa ta’ merħba fix-xatt ta’ Copacabana, Rio de Janeiro, 25/07/2013.

Omelija f'Lampedusa, “Fejn hu ħuk?  Min huwa ħati ta’ dan id-demm?”, 08/07/2013.

Omelija lis-Seminaristi u Novizzi, Il-ferħ tal-faraġ, is-salib u t-talb., 07/07/2013.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tqegħid tal-Palju lill-Isqfijiet Metropoliti ġodda, Festa ta’ San Pietru u San Pawl, 29/06/2013.

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika għall-Jum tal-Evangelium Vitae fl-okkażjoni tas-Sena tal-Fidi, 16/06/2013.

Omelija fis-Solennità ta’ Corpus Domini, Bażilika ta’ San Ġwann Lateran, 30/05/2013.

Omelija fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa, Parroċċa ta' Santa Eliżabetta u San Żakkarija, 26/05/2013.

Omelija wara l-Istqarija ta’ Fidi mal-Konferenza Episkopali Taljana, Bażilika ta’ San Pietru, 23/05/2013.

Omelija fil-Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin, Tlitt kelmiet marbutin mal-azzjoni tal-Ispirtu s-Santu; il-ġdid, l-armonija, il-missjoni, 19/05/2013

Omelija fil-Quddies u Kanonizzazzjoni Is-Seba' Ħadd tal-Għid, 12/05/2013.

Omelija fl-okkażjoni tal-Jum dedikat lill-Konfraternitajiet u lit-Tjieba Popolari, Evanġeliċita’, ekklesjalita’, missjonarjeta, Is-Sitt Ħadd tal-Għid,  05/05/2013.

Omelija fil-Quddiesa bl-Għoti tas-Sagrament tal-Ġriżma tal-Isqof, Il-Ħames Ħadd tal-Għid, 28/04/2013.

Omelija fil-festa ta' San Ġorġ, Kif tfaqqa’ l-persekuzzjoni, tfaqqa’ wkoll il-missjunarjetà tal-Knisja, 23/04/2013.

Omelija fl-Ordinazzjoni ta' 10 Presbiteri ġodda, Ir-Raba Ħadd tal-Għid, 21/04/2013.

Omelija fil-Bażilika ta’ San Paolo Fuori le Mura,  It-Tielet Ħadd ta’ l-Għid, 14/04/2013.

Omelija fil-pussess tiegħu bħala Isqof ta' Ruma, S.Giovanni Laterano, 07/04/2013.

Omelija fis-Solennitá tal-Għid il-Kbir. Pjazza San Pietru. 31/03/2013.

Omelija, Vġili ta' Għid il-Kbir, 30/03/2013.

Omelija fil-ħabs minorili ta’ Casal del Marmo, Ruma, f’Ħamis ix-Xirka, 28/03/2013.

Omelija fil-Quddiesa tal-Konsagrazzjoni taż-Żjut, 28/03/2013.

Omelija waqt il-quddiesa ta’ Ħadd il-Palm, 24/03/2013.

L-Omelija tal-Quddiesa Inawgurali tal-Papa Franġisku, 19/03/2013.

L-Omelija fil-Parroċċa ta' Sant' Anna fil-Vatikan, 17/03/2013.

L-Ewwel Omelija lill-Kardinali, 14/03/2013.

Minn Papiet oħra ...