Din hija paġna oħra mil-Librerija Virtwali tas-Segretarjat għal-Lajċi      -    www.laikos.org

ITTRA PASTORALI DWAR IR-REFERENDUM  FUQ ID-DIVORZJU.

L-għażla tagħna f’dan ir-Referendum titlob ħafna ħsieb għax iġġorr magħha responsabbiltà kbira. Hija deċiżjoni li ser ikollha effetti mhux biss fuq il-preżent, imma wkoll fil-futur. Permezz tal-vot tiegħu, iċ-ċittadin ser jibni jew iħott.

Għażla favur żwieġ dejjiemi hija att ta’ fiduċja fil-familja mibnija fuq rabta ta’ mħabba li ma tinħallx bir-rieda tal-bniedem; filwaqt li għażla favur id-divorzju twassal lejn aktar tifrik taż-żwieġ u l-familja, u allura anki tal-valur u l-kwalità tal-ħajja.  Ilkoll se nġorru l-konsegwenzi tad-deċiżjoni tagħna.

Ara l-Pastorali kollha. ...>

L-Isqof Mario Grech fil-Fgura

20 Mejju 2011     ▼

 

 

 

LIBRERIJA TA’ RIŻORSI DWAR ŻWIEĠ U FAMILJA   

                            Skrolja 'l fuq għal aktar kitbiet