DWAR ŻWIEĠ U FAMILJA

Mill-Papa Franġisku

AMORIS LÆTITIA. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar Żwieġ u Familja. 19/03/2016.

Katekeżi. Sensiela ta' 36 katekeżi fuq fil-familja. Udjenzi Ġenerali. 2014-2015.

Mitis Iudex Dominus Iesus, Motu Propju dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku għall-kawżi tad-dikjarazzjoni tan-nullità taż-Żwieġ fil-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 15/08/2015.

 

Mill-Papa Benedittu XVI

Pope Benedict exhorts laity: fight 'insidious' threats to human life, marriage..., Fatima, 13/05/2010.

 

Mill-Papa Ġwanni Pawlu II

Familiaris Consortio, Eżortazzjoni Appostolika dwar il-ħidma tal-familja nisranija fid-dinja llum, 27/11/1981.

Gratissimam Sane, Ittra tal-Papa lill-Familji, 02/02/1994.

Ittra tal-Papa lin-Nisa. 29/06/1995.

Dwar l-għaqda u l-indissolubiltà taż-żwieġ. Udjenza Ġenerali. 05/09/1979.

Il-Fidwa tal-Ġisem u Sagramentalità taż-Żwieġ. Udjenza Ġenerali. 28/11/1984.

It-Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni, 1994. 15/05/1994.

Ittra tal-Papa lit-Tfal. Fis-Sena tal-Familja. 13/12/1994.

Il-pastorali mad-divorżjati li jerġgħu jiżżewġu mill-ġdid. 24/01/1997.

L-indissolubilità hi ta’ ġid għall-miżżewġin, għall-ulied, għall-Knisja u għall-umanità kollha. 28/01/2002.

Diskors tal-Papa lill-Familji fir-Raba' Laqgħa Dinjija għall-Familji. Manila. 23/01/2003.

 

Mill-Papa Piju XII

Address to Midwives on the nature of their profession, 29/10/1951.

 

Mill-Papa Ljun XIII

Arcanum Sapientiae,  Encyclical Letter on Christian Marriage, 10/02/1880.

 

Mis-Santa Sede

PONTIFICAL COUNCIL FOR THE FAMILY, Vademecum for Confessors concerning some aspects of the morality of conjugal life, 12/02/1997.

SANTA SEDE, Charter of the Rights of the Family, 22 Ottubru 1983.

SANTA SEDE, Charter tad-Drittijiet tal-Familja (bil-Malti), 22 Ottubru 1983.

 

Mill-Isqfijiet Maltin

MERCIECA Ġużeppi Mgr, u CAUCHI Nikol Mgr, Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, Safeguarding the Family, Pastoral Letter on the feast of the Assumption, 15/08/2003.

CREMONA Pawlu Mgr, u GRECH Mario Mgr, Isqfijiet. Impenn b’Responsabiltà u bla Biżà, Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar iż-Żwieġ u l-Familja. 07/08/2008.

CREMONA Pawlu Mgr, u GRECH Mario Mgr, Isqfijiet. Nota Pastorali fuiż-Żwieġ u l-Familja u n-Nisrani quddiem Ġesù, Malta, 15/10/2010.

CREMONA Pawlu Mgr, u GRECH Mario Mgr, Isqfijiet. Ittra Pastorali dwar ir-Referendum fuid-Divorzju, Mejju 2011.

CREMONA Pawlu, GRECH Mario, DEPASQUALE Annetto, Isqfijiet. L-Impenn u l-imġieba fir-rigward taż-żwieġ u l-familja, Nota Duttrinali u Pastorali tal-Isqfijiet Maltin lis-Saċerdoti, 24/03/2011.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Il-Ġmiel taż-Żwieġ u l-Familja, Messaġġ waqt l-omelija tal-Pontifikal fis-Solennitá tal-Assunta, Rabat, Għawdex, 15/08/2008.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Familja kun dak li int. Diskors fil-Jum Dinji tal-Familja, 15/05/2009.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta’ Għawdex, Soċjetà mingħajr ċertezzi morali titfarrak u tfarrak il-familja, Omelija waqt il-Manifestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif, Marsalforn, 23/07/2009.

GRECH Mario Mgr, Isqof ta' Għawdex, Biex iz-zwiegijiet u l-familji ma jibqghux jitkissru, Konferenza Nazzjonali, 15/05/2010.

GRECH Mario, Bishop of Gozo, Underlying Dynamics of Marriage, translation of speech, “Biex iz-zwiegijiet u l-familji ma jibqghux jitkissru”, National Conference, Malta, 15/05/2010.

GRECH Mario. Żwieġ u Familja. Diskors fil-Fgura. 20/05/2011.

KONFERENZA EPISKOPALI. Impenn b'responsabilta u bla biża'. Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija. 2008.

ISQFIJIET MALTIN. Nota pastorali dwar Żwieġ u Familja. 2010.

SINODU DJOĊESAN, Żwieġ u Familja, 2003.

 

Minn Oħrajn

ABELA George, President ta’ Malta, Diskors waqt seminar, Il-Futur fil-Familja, mill-ProgettImpenn bit-tema. 15/05/2009.

ABELA George, President ta' Malta, Il-Familja: Ilbieraħ, Illum, Għada. Buġibba, 23/01/2010.

AGIUS Emmanuel, Rev. et. Stqarrija dwar il-Kuxjenza u d-Divorzju, 13/10/2010.

AGIUS Emmanuel, Rev. et. Declaration about Conscience and Divorce. 13/10/2010.

AGIUS ORDWAY Harry. Xi tfisser il-Familja għall-Papa Benedittu XVI, 15/10/2010.

AGIUS ORDWAY Harry. Żwieġ u Familja fit-tagħlim tal-Papa Benedittu XVI, Il-Familja naturali, pedament tal-paċi dinjija. 01/01/2008.

ATTARD Fabio Fr, sdb, Il-Valuri tal-Familja, 16/02/2008.

ATTARD Mario Fr, ofm cap, Xi jkisser żwieġ?

ATTARD Mario Fr, ofm cap, Iż-żwieġ fil-pjan ta’ Alla huwa veru!

AUSTRALIAN BISHOPS. Marriage in the Catolic Church, Frequently Asked Questions, 2006.

AUSTRALIAN BISHOPS. Divorce and the Catholic Church, Frequently Asked Questions, 2007.

 

BORG XUEREB Rita Dr, Chairperson Kumm. Djoċesana Familja, Family and Health, 16/02/2008.

BRAMLET Matthew & MOSHER William, First Marriage Dissolution, Divorce, and Remarriage. 31/05/2001.

BRENNINKMEIJER-WERHAHN Aldegonde, Do Marriage and the Family have a Future? Valletta, 17/10/2009.

 

CALLAN Samanta, Does the present warrant a future to marriage, Malta, 27/10/2007.

CALLAN Samanta, Building a pro-marriage culture accross Europe, Malta, 27/10/2007.

CAMILLERI Rene, Rev, Iċ-Charter tad-Drittijiet tal-Familja. Għadu jagħmel sens illum?, Paper Proġettimpenn. 22/10/2010.

CAPPUTO Tommaso, Nunzju Appostoliku, The Charter of the Rights of the  Family, 22/10/2008.

CHAPUT Charles J. Arċisqof. A Culture of Life from a Culture of Truth, Keynote Address, 'Bishop's Pastoral Plan for Pro-Life Activities Convention 2000, 27/10/2000.

CHAPUT Charles J. Arċisqof. Marriage and Family, (Various Articles and Speeches by Archbishop Chaput, all about  Marriage and Family).

CLAVEAU Victor R. The Indisolubility of Marriage, 2003.

COLEIRO PRECA Marie Louise MP. Diskors waqt Seminar organizzat mill-ProġettImpenn bit-tema, “Il-Futur: Fil-Familja”, 15/05/2009.

COLERIDGE Paul, Family Life - Family Justice - Fairness, Keynote Speech during Resolution National Conference. 05/04/2008.

COLERIDGE Paul, Family Holiday Association, House of Commons, UK, 16/06/2009.

COLERIDGE Samuel Taylor, The Tide of Marriage and Family Breakdown cannot be turned. Or can it? Proġett Impenn, Malta, 15/05/2010.

 

GALEA Paul Fr, Marriage, Quo Vadis? 27/02/2009.

GALLAGHER Maggie, If marriage is natural, why is defending it so hard? Taking up the challenge to marriage in the pews and the public square. Published in the Ave Maria Law Review, Vol 42, Summer 2006. (Maggie Gallagher is President of the Institute for Marriage and Public Policy.)

GALLAGHER Maggie and BAKER Joshua, Pope Benedict XVI on Marriage: A Compendium, April 2005 - March 2008. Published by iMapp Research Brief, Vol 2/1, April 2008.

GOLDSTEIN Lorrie, All in thre family; Government needs to defend families, published by The Institute for Marriage and Family Canada in the Toronto Sun. 04/06/2009.

GONZALEZ L. & VIITANEN T., The Effect of Divorce Laws on Divorces Rates in Europe, Discussion Paper 2023, March 2006.

GOUDER Anton Mgr. Preżentazzjoni b’tagħrif u statistika attwali dwar żwieġ u familja, Seminar Nazzjonali dwar il-Familja, 13/02/2010.

GOUDER Anton Mgr. Charter tad-Drittijiet tal-Familja, 22/10/2008.

GOUDER Anton Mgr. Divorzju: L-Għajdut u l-Fatti, Media Centre Publications, 1997.

GRUPP FAMILIJI NSARA, Innu - Talba għall-Familja, Versi u melodija Portugiżi, Adattament għall-Malti: George Sammut, Arranġament mużikali: Mro Philip Vella, Tkanta: Annabelle Debono.

 

HART Colin, CALVERT Simon, HUMPHREY Dobson,WOODWARD Rachel, Counterfeit Marriage, How civil partnerships devalue the currency of marriage, published by The Christian Institute, January 2002.

INSTITUTE FOR AMERICAN VALUES, The Marriage Movement, A Statement of Principles. 24-25/01/2000.

IONA INSTITUTE FOR RELIGION AND SOCIETY, Marriage breakdown and family structure in Ireland, A report based on Census 2006, Ireland, September 2007.

IONA INSTITUTE FOR RELIGION AND SOCIETY, Domestic Partnerships: A responce to recent proposals on civil unions, Ireland, 2007.

IRISH BISHOPS, Pastoral Letter - Love is for Life, Lent 1985.

LAPP David, For better or for worse: When marriage vows get creative,19/06/2009.

 

MIFSUD BONNICI Carmelo Onor, Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern, Diskors waqt Seminar organizzat mill-ProġettImpenn bit-tema, “Il-Futur : Fil-Familja”, 15/05/2009.

MORGAN Patricia, Children as trophies? Examining the evidence on same-sex parenting, published by The Christian Institute, 2002.

MROZEK Andrea and WALBERG Rebecca, Families that fail cost $7 billion a year, published by Institute of Marriage and Family Canada. 04/06/2009.

MÜLLER Gerhard Ludwig, Arċisqof Prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. Ful-indissolubbiltà taż-żwieġ u d-dibattitu dwar dawk li reġgħu żżewġu ċivilment u s-sagramenti, 23/10/2013.

 

NATIONAL HUMAN SERVICES ASSEMBLY, Family Strengthening Writ Large: On becoming a nation that promotes strong famnilies and successful youth. Policy brief no 24, Washington DC, December 2007.

NOVAK David, Why we should oppose same-sex marriage, published by Public Discourse: Ethics, Law and the Common Good, 19/06/2009.

NSO MALTA, International Day of Families 2009, Statistical Report about the Family, 15/05/2009.

O'DONOGHUE Patrick, Bishop of Lancaster, Fit for mission? Church. 27/08/2008. (special reference to Marriage and Family Life on pages 68-69)

 

POPENOE David, Cohabitation, Marriage and Child Weebeing, A Cross-National Perspective, published by the National Marriage Project NJ, 2008.

POPENOE David and DAFOE WHITEHEAD Barbara, The Top Ten Myths of Marriage, published by THe National Marriage Project, March 2002.

PROĠETT IMPENN, For Better Not for Worse, A Critical Reading of the Report, For Worse, For Better. Cana Movement 2009.

PROĠETT IMPENN,  GĦALL-AGĦAR MHUX GĦALL-AĦJAR, Ġabra fil-Qosor tad-Dokument bil-Malti, For Worse not For Better, 2009.

QUINN David, Is Divorce the Answer? 21/03/2011.

ROBSON John, Why marriage matters, published by the Institute for Marriage and Family Canada. 05/06/2009.

 

SAVONA VENTURA C. Discern,  Catholic Family Values, Civil Marriages and Marriage Breakdown, 2001 updated 2007.

SHIPMAN Tim,  Only Marriage can mend broken Britian, says top judge in attack on 'pass the partner' society, Daily Mail. 23/05/2011.

STAFFORD Francis Mgr, Arċisqof ta’ Denver, The Vocation of Marriage in Gods Plan, August 1994.

THE CHRISTIAN INSTITUTE, Various Articles such as ... More of the same planned despite ‘safer sex’ failure;  “Disastrous” teen pregnancy strategy, says professor;   Current sex education laws;   What is your child learning?

 

TRUJILLO Alfonso Lopez, Kardinal, The family, the Heart of the Civilization of Love, 1994.

TRUJILLO Alfonso Lopez, Kardinal, Interview on Radio Cadena Nacional Colombia, 26/08/2006.

US CATHOLIC BISHOPS, A Pastoral Message to Families on the Occasion of the United Nations  International Year of the Family, 1994.

US CATHOLIC BISHOPS, Your Family and Cyberspace, 16 June 2000.

WAITE Linda J and Others, Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages, published by the Institute for American Values, 2002.

WALBERG Rebecca and MROZEK Abdrea, Marriage: private event or public good? Published by Institute for Marriage and Family Canada, eReview No 70. 02/06/2009.

WITHERSPOON INSTITUTE, Marriage and the Public Good: Ten Principles, Princeton, New Jersey, June 2006.

 

Ara wkoll ...

Divorzju u l-koabitazzjoni jirrovinaw ħajjet it-tfal. Karl Wright. 2009.

Vittmi tad-divorzju. Rivista l-Paċi Magħkom, 2008.

Girls growing up too quickly;  Promoting marriage in school;  Kids to chat about anal and oral sex;  Condom credit cards for 13s. July 2009.