NOVEMBRU 2020

01. Il-Qaddisin Kollha (S)
02. L-Għid tal-Imwiet
03. It-Tlieta tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.
04. L-Erbgħa tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Borromeo (TO)
05. Il-Ħamis tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.
06. Il-Ġimgħa tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.
07. Is-Sibt tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena

08. It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena "A"
09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran (F)
10. It-Tlieta tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Iljun il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja (TO)
11. L-Erbgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Martin ta' Tours (TO)
12. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Ġosafat, Isqof u Martri (TO)
13. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.
14. Is-Sibt tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

15. It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena "A"
16. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena
17. It-Tlieta tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena
18. L-Erbgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena
19. Il-Ħamis tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.
20. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.
21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija (TO)

22. Kristu Sultan (S)
23. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena
24. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. Sant’Andrija Dűng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri (TO)
25. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena
26. Il-Ħamis tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena
27. Il-Ġimgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena
28. Is-Sibt tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

29. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena "B"
30. Sant’Andrija, Appostlu (F)