SETTEMBRU 2020

01. It-Tlieta tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.
02. L-Erbgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena
03. Il-Ħamis tat-XXII ġimgħa matul is-Sena. San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja (TO)
04. Il-Ġimgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena
05. Is-Sibt tat-XXII ġimgħa matul is-Sena

06. It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"
07. It-Tnejn tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija (S)
09. L-Erbgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
10. Il-Ħamis tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
11. Il-Ġimgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena
12. Is-Sibt tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena

13. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"
14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)
15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri (TO)
16. L-Erbgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Kornelju u San Ċiprijanu (TO)

      L-Anniversarju tat-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex (1864)
17. Il-Ħamis tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
18. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena
19. Is-Sibt tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"
21. San Mattew, appostlu u evanġelista (F)
22. It-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena
23. L-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Piju ta' Pietrelcina (TO)
24. Il-Ħamis tal-XXV ġimgħa matul is-Sena
25. Il-Ġimgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.
26. Is-Sibt tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

27. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"
28. It-Tnejn tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena
29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel (F)
30. L-Erbgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)