LULJU 2020

01. L-Erbgħa tat-XIII-il Ġimgħa matul is-Sena. Beatu Nazju Falzon (T)
02. Il-Ħamis tal-XIII-il ġimgħa matul is-Sena
03. San Tumas, Appostlu (F)
04. Is-Sibt tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena

05. L-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
06. It-Tnejn tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena
07. Il-Tlieta tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena
08. L-Erbgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena
09. Il-Ħamis tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena
10. Il-Ġimgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena
11. San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa (F)

12. Il-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
13. It-Tnejn tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.
14. It-Tlieta tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena
15. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena. San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)
16. L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu (TO)
17. Il-Ġimgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena
18. Is-Sibt tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena

19. Is-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
20. It-Tnejn tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena
21. It-Tlieta tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena
22. Santa Marija Maddalena (F)
23. Santa Briġida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa (F)
24. Il-Ġimgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena
25. San Ġakbu, appostlu (F)

26. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena "A"
27. It-Tnejn tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena
28. It-Tlieta tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena
29. Santa Marta (TO)
30. Il-Ħamis tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena
31. Il-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Loyola, presbiteru (TO)