OTTUBRU 2018

01. It-Tnejn tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (TO)

02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa (TO)

03. L-Erbgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

04. Il-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu (TO)

05. Il-Ġimgħa tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

06. Is-Sibt tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

 

07. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta (F)

09. It-Tlieta tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

10. L-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

11. Il-Ħamis tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

12. Il-Ġimgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

13. Is-Sibt tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

 

14. It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

15. It-Tnejn tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. S. Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja (TO)

16. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

17. L-Erbgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri (TO)

18. San Luqa, Evanġelista (F)

19. Il-Ġimgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

20. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

 

21. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B - Ġurnata Missjunarja

22. It-Tnejn tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

23. It-Tlieta tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

24. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

25. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

26. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

27. Is-Sibt tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

 

28. It-Tletin Ħadd matul is-Sena B

29. It-Tnejn tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

30. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-Sena

31. L-Erbgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena