OTTURU 2017

01. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd. Sena A

02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa (TO)

03. It-Tlieta tal-XXVI ġimgħa matul is-Sena

04. L-Erbgħa tal-XXVI ġimgħa matul is-Sena

05. Il-Ħamis tal-XXVI ġimgħa matul is-Sena

06. Il-Ġimgħa tal-XXVI ġimgħa matul is-Sena

07. Il-Verġni Marija tar-Rużarju (TO)

 

08. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd. Sena A

09. It-Tnejn tal-XXVII ġimgħa matul is-Sena

10. It-Tlieta tal-XXVII ġimgħa matul is-Sena

11. L-Erbgħa tal-XXVII ġimgħa matul is-Sena

12. Il-Ħamis tal-XXVII ġimgħa matul is-Sena

13. Il-Ġimgħa tal-XXVII ġimgħa matul is-Sena

14. Is-Sibt tal-XXVII ġimgħa matul is-Sena

 

15. It-Tminja u Għoxrin Ħadd. Sena A

16. It-Tnejn tal-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

17. It-Tlieta tal-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

18. San Luqa, Evanġelista (F)

19. Il-Ħamis tal-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ġimgħa tal-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

21. Is-Sibt tal-XXVIII ġimgħa matul is-Sena

 

22. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd. Sena A

23. It-Tnejn tal-XXIX ġimgħa matul is-Sena

24. It-Tlieta tal-XXIX ġimgħa matul is-Sena

25. L-Erbgħa tal-XXIX ġimgħa matul is-Sena

26. Il-Ħamis tal-XXIX ġimgħa matul is-Sena

27. Il-Ġimgħa tal-XXIX ġimgħa matul is-Sena

28. San Xmun u San Ġuda, Appostli (F)

 

29. It-Tletin Ħadd. Sena A

30. It-Tnejn tal-XXX ġimgħa matul is-Sena

31. It-Tlieta tal-XXX ġimgħa matul is-Sena