AWWISSU 2017

01. It-Tlieta tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

02. L-Erbgħa tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

03. Il-Ħamis tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

04. Il-Ġimgħa tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

05. Is-Sibt tal-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

 

06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej (F)

07. It-Tnejn tal-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

08. It-Tlieta tal-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

09. S. Tereża Benedetta tas-Salib (F)

10. San Lawrenz, Djaknu u Martri (F)

11. Il-Ġimgħa tal-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

12. Is-Sibt tal-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

 

13. Id-Dsatax-il Ħadd matul is-Sena A

14. It-Tnejn tal-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

15. L-Imqaddsa Marija Mtellgħa s-Sema (S)

16. L-Erbgħa tal-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

17. Il-Ħamis tal-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

18. Il-Ġimgħa tal-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

19. Is-Sibt tal-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

 

20. L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

21. It-Tnejn tal-XX ġimgħa matul is-Sena

22. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena

23. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena

24. San Bartilmew, Appostlu (F)

25. Il-Ġimgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena

26. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-Sena

 

27. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

28. Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

29. Il-Martirju ta' Ġwanni l-Battista (TO)

30. L-Erbgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

31. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-Sena