MEJJU 2017

01. San Ġużepp Ħaddiem

02. It-Tleta tat-III ġimgħa tal-Għid

03. San Filippu u San Ġakbu Appostli

04. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Għid

05. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Għid

06. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Għid

 

07. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

08. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Għid

09. San Ġorġ Preca, Saċerdot

10. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid

11. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Għid

12. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid

13. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tal-Għid

 

14. Il-Ħames Ħadd tal-Għid

15. It-Tnejn tal-V ġimgħa tal-Għid

16. It-Tlieta tal-V ġimgħa tal-Għid

17. L-Erbgħa tal-V ġimgha tal-Għid

18. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tal-Għid

19. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tal-Għid

20. Is-Sibt tal-V ġimgha tal-Għid

 

21. Is-Sitt Ħadd tal-Għid

22. It-Tnejn tas-VI ġimgħa tal-Għid

23. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid

24. L-Erbgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid

25. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid

26. It-Ġimgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid

27. Is-Sibt tas-VI ġimgħa tal-Għid

 

28. Tlugħ il-Mulej fis-Sena (S)

29. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid

30. It-Tlieta tas-VII ġimgħa tal-Għid

31. Iż-Żjara tal-V. Marija lil Eliżabetta (F)