JANNAR 2018

01. L-Imqaddsa Omm Alla Marija (S)

02. It-Tlieta ta' qabel l-Epifanija

03. L-Erbgħa ta' qabel l-Epifanija

04. Il-Ħamis ta' qabel l-Epifanija

05. Il-Ġimgħa ta' qabel l-Epifanija

06. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija

 

07. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej

08. It-Tnejn. Il-Magħmudija tal-Mulej

09. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena

10. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena

11. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena

12. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena

13. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena

 

14. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "B"

15. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena

16. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena

17. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anton Abbati. (TO)

18. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena

19. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena

20. Is-Sibt tat-II ġimgħa matul is-Sena

 

21. It-Tielet Ħadd ta' matul is-Sena "B"

22. It-Tnejn tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Publju, Prinċep ta’ Malta. (TO)

23. It-Tlieta tat-III ġimgħa matul is-Sena

24. L-Erbgħa tat-III ġimgħa matul is-SenaSan Franġisk ta' Sales, Isqof (TO)

25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl (F)

26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet (TO)

27. Is-Sibt tat-III ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anġela Merici, Verġni (TO)

 

28. Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena "B"

29. It-Tnejn tar-IV ġimgħa matul is-Sena

30. It-Tlieta tar-IV ġimgħa matul is-Sena

31. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Bosco, Presbiteru (TO)