JANNAR 2017

01. Il-Ħadd. Imqaddsa Omm Alla Marija

02. It-Tnejn ta' qabel l-Epifanija

03. It-Tlieta ta' qabel l-Epifanija

04. L-Erbgħa ta' qabel l-Epifanija

05. Il-Ħamis ta' qabel l-Epifanija

06. Il-Ġimgħa ta' qabel l-Epifanija

07. Is-Sibt ta' qabel l-Epifanija

 

08. Il-Ħadd. L-Epifanija tal-Mulej

09. It-Tnejn. Il-Magħmudija tal-Mulej

10. It-Tlieta tal-I ġimgħa matul is-Sena

11. L-Erbgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena

12. Il-Ħamis tal-I ġimgħa matul is-Sena

13. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-Sena

14. Is-Sibt tal-I ġimgħa matul is-Sena

 

15. It-Tieni Ħadd ta' matul is-Sena "A"

16. It-Tnejn tat-II ġimgħa matul is-Sena

17. It-Tlieta tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anton Abbati. (TO)

18. L-Erbgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena

19. Il-Ħamis tat-II ġimgħa matul is-Sena

20. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa matul is-Sena

21. Is-Sibt tat-II ġimgħa matul is-Sena. Sant'Anjeże Verġni u Martri (TO)

 

22. It-Tielet Ħadd ta' matul is-Sena "A"

23. It-Tnejn tat-III ġimgħa matul is-Sena

24. It-Tlieta tat-III ġimgħa matul is-Sena. San Franġisk ta' Sales, Isqof (TO)

25. Il-Konverżjoni tal-Appostlu San Pawl (F)

26. San Titu u San Timotju, Isqfijiet (TO)

27. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa matul is-Sena. Sant' Anġela Merici, Verġni (TO)

28. Is-Sibt tat-III ġimgħa matul is-Sena  San Tumas t'Aquino, Presbiteru (TO)

 

29. Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena "A"

30. It-Tnejn tar-IV ġimgħa matul is-Sena

31. It-Tlieta tar-IV ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Bosco, Presbiteru (TO)