Laikos

 

 

DOKUMENTI MILL-MAĠISTERU

TAL-PAPA FRANĠISKU

DIGRIETI

Digriet tal-Papa Franġisku li bih iddikjara lil San Irinew ta' Lyons bħala Doctor unitatis. 21/01/2022.

 

ENĊIKLIĊI

Fratelli tutti. Dwar il-fraternitÓ u l-ħbiberija soċjali. 03/10/2020.

Laudato si'. Tkun Imfaħħar.  Dwar l-għożża tad-dar komuni. 24/06/2015.

Lumen fidei. Id-dawl tal-Fidi. Dwar il-Fidi. 29/06/2013.

 

KOSTITUZZJONIJIET - EŻORTAZZJONIJIET - ITTRI APPOSTOLIĊI

Totum Amoris Est. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fir-IV ċentinarju mill-mewt ta' San Franġisk de Sales. 28/12/2022.

Desiderio desideravi. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-formazzjoni liturġika tal-Poplu ta' Alla. 29/06/2022.

Patris Corde. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fil-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. 08/12/2020.

Querida Amazonia. Eżortazzjoni Appostolika Postsinodali tal-Papa Franġisku. 02/02/2020.

Admirabile Signum. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-Tifsira u l-Valur tal-Presepju. 01/12/2019.

Aperuit Illis. Ittra Appostolika li biha il-Papa Franġisku waqqaf Jum il-Kelma ta' Alla. 30/09/2019.

Christus Vivit - Kristu Jgħix. Eżortazzjoni Appostolika post-sinoodali tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ u lill-Poplu kollu ta' Alla. 25/03/2019.

Episcopalis Communio. Kostituzzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet. 15/09/2018.

Gaudete et Exsultate - Ifirħu u Thennew. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa universali għall-qdusija. 19/03/2018 - publikata 09/04/2018.

Misericordia et Misera.  Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.

Amoris Laetitia - Il-Ferħ tal-Imħabba. Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku dwar l-Imħabba fil-Familja. publikata - 08/04/2016.

MisericordiŠ Vultus. Bolla ta' Indizzjoni tal-Ġublew tal-Ħniena. 11/04/2015.

Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku lill-Persuni Kkonsagrati fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.  28/11/2014.

Evangelii Gaudium, Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku dwar it-tħabbira tal-Evanġelju fid-dinja tallum, 24/11/2013.

 

MOTU PROPRIO

Traditionis Custodes. Motu proprio tal-Papa Franġisku dwar l-użu tal-Liturġija Rumana ta' qabel ir-riforma tal-1970. 16/07/2021.

Il-Ministeru tal-Katekista. Antiquum Ministerium. Motu Proprju tal-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Ministeru tal-Katekista. 10/05/2021.

Spiritus Domini. Ittra Appostolika f'għamla ta' Moto Proprju dwar Lettorat u Akkolitat għal persuni femminili. 10/01/2021.

Scripturae Sacrae Affectus. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fis-XVI iċ-ċentinarju mill-mewt ta' San Ġirolmu. 30/09/2020.

Vos Estis. Ittra Appostolika f'forma ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku b'regoli ġodda dwar l-Abbużi Sesswali. 07/05/2019.

Summa Familiae Cura. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Teoloġiku Ġwanni Pawlu II ġħax-Xjenzi taż-Żwieġ u tal-Familja.  08/09/2017.

Magnum Principiu. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju tal-Papa Franġisku li biha jiġi modifikat il-Kan. 838 tal-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 03/09/2017.

Moto Proprio tal-Papa Franġisku dwar is-Santwarji fil-Knisja. 11/02/2017.

Motu Propju li bih il-Papa Franġisku waqqaf Dikasteru għas-Servizz tal-Iżvilupp sħiħ tal-Bniedem. 17/08/2016.

Sedula Mater, Motu Propju tal-Papa Franġisku li bih waqqaf Dikasteru Pontifiċju ġdid għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja. 15/08/2016.

Lajċi, Familja u Ħajja. Statut tad-Dikasteru tal-Lajċi, Familja u Ħajja. Motu Prorio tal-Papa Franġisku. 04/06/2016.

Bħal Omm li Tħobb. Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar normi ġodda fuq każi ta' abbużi fil-Knisja. 04/06/2016.

Mitis Iudex Dominus Iesus, Motu Propju dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku għall-kawżi tad-dikjarazzjoni tan-nullitÓ taż-Żwieġ fil-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 15/08/2015.

 

Minn Papiet oħra ...