RIŻORSI LITURĠIĊI OĦRA

Brevjar għal kuljum

 

QUDDIESA

Il-Qari ta' kuljum

Rit tal-Quddiesa

Talbiet Ewkaristiċi Missal I

Talbiet Ewkaristiċi Missal II

Talba Ewkaristika 1, Vġili tal-Għid

Talba Ewkaristika fil-Quddiesa taż-Żwieġ

Lezzjonarji tal-Quddies

Żieda għall-Proprju tal-Qaddisin

Riżorsi oħra għall-quddies tal-Ħadd u ta' matul il-ġimgħa

 

RIŻORSI OĦRA

Sagramentarju Malti

Sagramenti u Ċelebrazzjonijiet oħra

Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Mir-Ritwal p8-p39.

Istituzzjoni tal-Missal Ruman

Qari tal-Quddiesa (powerpoints)

Kalendarju Liturġiku

Kalendarju Liturġiku Universalis

Kant Gregorjan

Liber Usualis

Qaddisin matul is-sena

Qaddisin  għal kuljum - vidjo

Tagħrif dwar il-Liturġija

Tagħrif ieħor dwar il-Liturġija

 

Ħinijiet tal-Quddies f'Malta u f'Għawdex