Laikos

 

IL-LITUĠIJA

BREVJAR: Il-Liturġija ta' Sigħat ta' kuljum.

QUDDIESA: Il-qari tal-qussiesa ta' kuljum u għajnuniet relatati oħra.

 

Rit tas-Sagramenti u ċelebrazzjonijiet oħra.

Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn f'Ħamis ix-Xirka. Digriet mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina u suġġeriment.   PDF

Sagrementarju Malti li jinkludi werrej taċ-ċelebrazzjonijiet, werrej tal-prefazji, u werrej ġenerali.

 

DOKUMENTI

Sacrosactum Concilium, Kostituzzjoni fuq il-Liturġija mill-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, 04/12/1963.

Desiderio desideravi. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fuq il-formazzjoni liturġika tal-Poplu ta' Alla. 29/06/2022.

Liturġija u Sagramenti, Dokument tas-Sinodu Djoċesan fuq il-Liturġija, 2003.   PDF

Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015. Verżjoni bil-Malti.   PDF

Liturġija. Istituzzjoni Ġenerali tal-Missal Ruman. Kongregazzjoni tal-Kult Divin. 26/03/1970. Verżjoni bil-Malti.

 

IS-SENA LITURĠIKA

Kalendarju tas-Sena liturġika.

Is-Sena liturġika u l-kuluri wżati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi.

Is-Sena liturġika u l-quddiesa. Sensiela ta' programmi minn Fr Michael Bugeja. 2013. awdjo

Is-Sena liturġika 1, Minn Jum il-Mulej saċ-Ċiklu tal-Għid. Dun Ġorġ Schembri.

Is-Sena liturġika 2, Iċ-“Ċiklu tal-Milied”, Il-“Ħdud ta’ matul is-sena sal-Festa ta’ Kristu Sultan. Dun Ġorġ Schembri.

Is-Sena liturġika 3, Sollenitajiet u festi oħra. Dun Ġorġ Schembri.

 

PREŻENTAZZJONIJIET BIS-SLIDES

Qari tal-Quddies fil-Ħdud u Festi. Preżentazzjonijiet Powerpoint tal-qari ta' kuljum.

Qari tal-Quddies fil-Ħdud u Festi. Preżentazzjonijiet Powerpoint tal-qari tal-Ħdud u l-Festi.

 

TAGĦRIF FUQ IL-LITURĠIJA

Għalfejn il-Liturġija? Xi tfisser il-Kelma? Il-Liturġija għajn ta’ Ħajja. etc.

Il-Liturġija bħala ħidma tal-Mulej Ġesù u l-Ispirtu s-Santu.

Liturġija, Qaddisin ċelebrati.

Liturġija. Tagħrif fuq il-Liturġija u temi relatati.

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Filmati qosra b’tifsira dettaljata tal-quddiesa.

Is-Sagrifiċċju tal-Quddiesa. Filmati b’tagħrif fuq is-sagrifiċcju tal-quddiesa.

Kliem ta’ uħud mill-papiet u qaddisin fuq il-quddiesa.

Paramenti sagri, L-ilbies li juża s-saċerdot waqt il-quddiesa.

L-Antifoni Maġġuri “O”. L-Antifoni għall-Magnificat tat-Tieni Għasar mis-17 sat-23 ta’ Diċembru. Minn Dun Pawl Sciberras. 17/12/2013.