LAWDI

VIDJO

F'każ ta' diffikulta teknika fuq il-Brevjar aċċessa ... https://brevjar.knisja.mt/

Inkella tista' tagħmel kuntatt fuq brevjar@maltadiocese.org