POWERPOINTS BIL-QARI TAL-QUDDIES TAL-ĦADD

Żmien l-avvent

SENA A

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

SENA B

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

SENA Ċ

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

 

Żmien IL-MILIED

SENA A

Vġili tal-Milied

Milied billejl

Milied mas-Sebħ

Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

Il-Magħmudija tal-Mulej

L-Epifanija tal-Mulej

SENA B

Vġili tal-Milied

Milied billejl

Milied mas-Sebħ

Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

Il-Magħmudija tal-Mulej

L-Epifanija tal-Mulej

SENA Ċ

Vġili tal-Milied

Milied billejl

Milied mas-Sebħ

Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

Il-Magħmudija tal-Mulej

L-Epifanija tal-Mulej

 

Żmien IR-RANDAN

SENA A

L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm

Ħamis ix-Xirka.

Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

 

SENA B

L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm

Ħamis ix-Xirka

Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

SENA Ċ

L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Ħadd il-Palm

Ħamis ix-Xirka

Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

Żmien IL-għid

SENA A

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid

Vġili tal-Għid (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Għid (Bil-Magħmudija)

Għid il-Kbir - San Mattew

 

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

SENA B

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid

Vġili tal-Għid (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Għid (Bil-Magħmudija)

Għid il-Kbir - San Mark

 

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

 

SENA Ċ

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid

Vġili tal-Għid (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Għid (Bil-Magħmudija)

Għid il-Kbir - San Luqa

Għid il-Kbir - San Ġwann

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

 

Żmien MATUL iS-SENA

SENA A

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba’ Ħadd

It-Tmien Ħadd

 

 

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Sidna Ġesù Kristu Sultan

 

SENA B

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

 

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

Erbatax-il Ħadd

Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd 

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Sidna Ġesù Kristu Sultan

 

SENA Ċ

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba' Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba’ Ħadd

It-Tmien Ħadd

 

Erbatax-il Ħadd

Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Sidna Ġesù Kristu Sultan

 

festi u solenitajiet oħra

 

RIŻORSI OĦRA

Aktar powerpoints mill-Provinċja Franġiskana f'Malta

Il-Qari tal-Quddies ta' kuljum

Aktar riżorsi għall-Quddies