NOVEMBRU 2017

01. Il-Qaddisin Kollha (S)

02. L-Għid tal-Imwiet

03. Il-Ġimgħa tal-XXX ġimgħa matul is-Sena

04. Is-Sibt tal-XXX ġimgħa matul is-Sena

 

05. Il-Wieħed u Tletin Ħadd. Sena A

06. It-Tnejn tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

07. It-Tlieta tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

08. L-Erbgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

09. Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran (F)

10. Il-Ġimgħa tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

11. Is-Sibt tal-XXXI ġimgħa matul is-Sena

 

12. It-Tnejn u Tletin Ħadd. Sena A

13. It-Tnejn tal-XXXII ġimgħa matul is-Sena

14. It-Tlieta tal-XXXII ġimgħa matul is-Sena

15. L-Erbgħa tal-XXXII ġimgħa matul is-Sena

16. Il-Ħamis tal-XXXII ġimgħa matul is-Sena

17. Il-Ġimgħa tal-XXXII ġimgħa matul is-Sena

18. Is-Sibt tal-XXXII ġimgħa matul is-Sena

 

19. It-Tlieta u Tletin Ħadd. Sena A

20. It-Tnejn tal-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija (TO)

22. L-Erbgħa tal-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

23. Il-Ħamis tal-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

24. Il-Ġimgħa tal-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

25. Is-Sibt tal-XXXIII ġimgħa matul is-Sena

 

26. Kristu Sultan (S)

27. It-Tnejn tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

28. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

29. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena

30. Sant’Andrija, Appostlu (F)