AWWISSU 2018

01. L-Erbgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.  San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

02. Il-Ħamis tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

03. Il-Ġimgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena

04. Is-Sibt tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Marija Vianney, presbiteru (TO)

 

05. It-Tmintax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej (F)

07. It-Tlieta tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena

08. L-Erbgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Duminku, presbiteru (TO)

09. Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), verġni u martri, patruna tal-Ewropa (F)

10. San Lawrenz, djaknu u martri (F)

11. Santa Kjara, verġni (TO)

 

12. Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

13. It-Tnejn tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

14. It-Tlieta tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. San Massimiljan Marija Kolbe, presbiteru u martri (TO)

15. L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema (S)

16. Il-Ħamis tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

17. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

18. Is-Sibt tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena

 

19. L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena B

20. It-Tnejn tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Bernard, abbati u duttur tal-Knisja (TO)

21. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Piju X, Papa (TO)

22. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija Reġina (TO)

23. Il-Ħamis tal-XX ġimgħa matul is-Sena.

24. San Bartilmew, appostlu (F)

25. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-Sena

 

26. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

27. It-Tnejn tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santa Monika (TO)

28. It-Tlieta tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santu Wistin, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

29. Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista (TO)

30. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-Sena

31. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena