ĠUNJU 2018

01. Il-Ġimgħa tat-VIII ġimgħa matul is-Sena. San Ġustinu, Martri (TO)

02. Is-Sibt tat-VIII ġimgħa matul is-Sena

 

03. Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (S)

04. It-Tnejn tad-IX ġimgħa matul is-Sena

05. It-Tlieta tad-IX ġimgħa matul is-Sena. San Bonifaċju, Isqof u Martri (TO)

06. L-Erbgħa tad-IX ġimgħa matul is-Sena

07. Il-Ħamis tad-IX ġimgħa matul is-Sena

08. Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu' (S)

09. Il-Qalb bla Tebgħa tal-V. Marija (TO)

 

10. L-Għaxar Ħadd ta' matul is-Sena B

11. San Barnaba, Appostlu (TO)

12. It-Tlieta tal-X ġimgħa matul is-Sena

13. L-Erbgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena. Sant'Antnin ta' Padova, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

14. Il-Ħamis tal-X ġimgħa matul is-Sena

15. Il-Ġimgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena

16. Is-Sibt tal-X ġimgħa matul is-Sena

 

17. Il-Ħdax-il Ħadd ta' matul is-Sena B

18. It-Tnejn tal-XI ġimgħa matul is-Sena

19. It-Tlieta tal-XI ġimgħa matul is-Sena

20. L-Erbgħa tal-XI ġimgħa matul is-Sena

21. San Alwiġi Gonzaga, Reliġjuż (TO)

22. Il-Ġimgħa tal-XI ġimgħa matul is-Sena

23. Is-Sibt tal-XI ġimgħa matul is-Sena

 

24. It-Twelid ta' San Ġwann Battista (S)

25. It-Tnejn tat-XII ġimgħa matul is-Sena

26. It-Tlieta tat-XII ġimgħa matul is-Sena

27. L-Erbgħa tat-XII ġimgħa matul is-Sena

28. Il-Ħamis tat-XII ġimgħa matul is-Sena. San Irinew, Isqof u Martri (TO)

29. San Pietru u San Pawl, Appostli (S)

30. Is-Sibt tat-XII ġimgħa matul is-Sena