MEJJU 2018

01. San Ġużepp Ħaddiem (TO)

02. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tal-Għid. San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

03. San Filippu u San Ġakbu, Appostli (F)

4. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tal-Għid

5. Is-Sibt tal-V ġimgħa tal-Għid

 

06. Is-Sitt Ħadd tal-Għid

07. It-Tnejn tas-VI ġimgħa tal-Għid

08. It-Tlieta tas-VI ġimgħa tal-Għid

09. San Ġorġ Preca, Presbiteru (F)

10. Il-Ħamis tas-VI ġimgħa tal-Għid

11. Il-Ġimgħa tas-VI ġimgħa tal-Għid

12. Is-Sibt tas-VI ġimgħa tal-Għid

 

13. Is-Seba' Ħadd tal-Għid - Tlugħ il-Mulej fis-Sema (S)

14. San Mattija, Appostlu (F)

15. It-Tlieta tas-VII ġimgħa tal-Għid

16. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid

17. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa tal-Għid

18. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa tal-Għid

19. Is-Sibt tas-VII ġimgħa tal-Għid

 

20. Għid il-Ħamsin (S)

21. Marija Omm il-Knisja (F)

22. It-Tlieta tas-VII ġimgħa matul is-Sena

23. L-Erbgħa tas-VII ġimgħa matul is-Sena

24. Il-Ħamis tas-VII ġimgħa matul is-Sena

25. Il-Ġimgħa tas-VII ġimgħa matul is-Sena

26. Is-Sibt tas-VII ġimgħa matul is-Sena. San Filippu Neri, Presbiteru (TO)

 

27. It-Trinita' Qaddisa (S)

28. It-Tnejn tat-VIII ġimgħa matul is-Sena

29. It-Tlieta tat-VIII ġimgħa matul is-Sena

30. L-Erbgħa tat-VIII ġimgħa matul is-Sena

31. Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija (F)