APRIL 2019

01. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tar-Randan

02. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tar-Randan

03. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tar-Randan

04. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tar-Randan

05. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tar-Randan

06. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tar-Randan

 

07. Il-Ħames Ħadd tar-Randan

08. It-Tnejn tal-V ġimgħa tar-Randan

09. It-Tlieta tal-V ġimgħa tar-Randan

10. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

11. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tar-Randan

12. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

13. Is-Sibt tal-V ġimgħa tar-Randan

 

14. Ħadd il-Palm u Passjoni tal-Mulej

15. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

16. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

17. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

18. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa: Quddiesa tal-Ġriżma (AM) Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej (PM) 

19. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza

20. Il-Lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid

 

21. Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

22. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

23. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

24. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

25. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

26. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid

27. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid

 

28. It-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina

29. Santa Katerina ta' Siena, Verġni u Duttur

30. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa (TO)