Laikos

 

Sena B

Sena Ċ

Festi

 

Imħejjija mill-Parroċċa tal-Ibraġ.

IL-QARI TAL-QUDDIES TA' KULJUM

preżentazzjonijiet powerpoint

SENA A

ŻMIEN L-AVVENT

 

L-1 Ħadd tal-Avvent

It-Tnejn tal-1 ġimgħa tal-Avvent

It-Tlieta tal-1 ġimgħa tal-Avvent

L-Erbgħa tal-1 ġimgħa tal-Avvent

Il-Ħamis tal-1 ġimgħa tal-Avvent

Il-Ġimgħa tal-1 ġimgħa tal-Avvent

Is-Sibt tal-1 ġimgħa tal-Avvent

 

It-2 Ħadd tal-Avvent

It-Tnejn tat-2 ġimgħa tal-Avvent

It-Tlieta tat-2 ġimgħa tal-Avvent

L-Erbgħa tat-2 ġimgħa tal-Avvent

Il-Ħamis tat-2 ġimgħa tal-Avvent

Il-Ġimgħa tat-2 ġimgħa tal-Avvent

Is-Sibt tat-2 ġimgħa tal-Avvent

 

It-3 Ħadd tal-Avvent

It-Tnejn tat-3 ġimgħa tal-Avvent

It-Tlieta tat-3 ġimgħa tal-Avvent

L-Erbgħa tat-3 ġimgħa tal-Avvent

Il-Ħamis tat-3 ġimgħa tal-Avvent

Il-Ġimgħa tat-3 ġimgħa tal-Avvent

 

Ir-4 Ħadd tal-Avvent

 

Mis-17 ta' Diċembru sa' żmien il-Milied

17 ta' Diċembru

18 ta' Diċembru

19 ta' Diċembru

20 ta' Diċembru

21 ta' Diċembru (1Q Għan 2: 8-14)

                   jew  (1Q Sof 3: 14-18)

22 ta' Diċembru

23 ta' Diċembru

24 ta' Diċembru


ŻMIEN IL-MILIED

29 ta' Diċembru

30 ta' Diċembru

31 ta' Diċembru (Filgħodu)

 

L-Imqaddsa Omm Alla Marija (S)

2 ta' Jannar

3 ta' Jannar

4 ta' Jannar

5 ta' Jannar

6 ta' Jannar (San Luqa)

             jew (San Mark)

7 ta' Jannar

 

L-Epifanija tal-Mulej

It-Tnejn wara l-Epifanija

It-Tlieta wara l-Epifanija

L-Erbgħa wara l-Epifanija

Il-Ħamis wara l-Epifanija

Il-Ġimgħa wara l-Epifanija

Is-Sibt wara l-Epifanija

 

Il-Magħmudija tal-Mulej (Il-Ħadd wara l-Epifanija)

 


ŻMIEN IR-RANDAN

L-Erbgħa tal-Irmied

Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied

Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied

Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied

 

L-1 Ħadd tar-Randan

It-Tnejn tal-1 ġimgħa tar-Randan

It-Tlieta tal-1 ġimgħa tar-Randan

L-Erbgħa tal-1 ġimgħa tar-Randan

Il-Ħamis tal-1 ġimgħa tar-Randan

Il-Ġimgħa tal-1 ġimgħa tar-Randan

Is-Sibt tal-1 ġimgħa tar-Randan

 

It-2 Ħadd tar-Randan

It-Tnejn tat-2 ġimgħa tar-Randan

It-Tlieta tat-2 ġimgħa tar-Randan

L-Erbgħa tat-2 ġimgħa tar-Randan

Il-Ħamis tat-2 ġimgħa tar-Randan

Il-Ġimgħa tat-2 ġimgħa tar-Randan

Is-Sibt tat-2 ġimgħa tar-Randan

 

It-3 Ħadd tar-Randan

Quddiesa libera

It-Tnejn tat-3 ġimgħa tar-Randan

It-Tlieta tat-3 ġimgħa tar-Randan

L-Erbgħa tat-3 ġimgħa tar-Randan

Il-Ħamis tat-3 ġimgħa tar-Randan

Il-Ġimgħa tat-3 ġimgħa tar-Randan

Is-Sibt tat-3 ġimgħa tar-Randan

 

Ir-4 Ħadd tar-Randan (verżjoni twila)

                              jew (verżjoni qasira)

It-Tnejn tar-4 ġimgħa tar-Randan

It-Tlieta tar-4 ġimgħa tar-Randan

L-Erbgħa tar-4 ġimgħa tar-Randan

Il-Ħamis tar-4 ġimgħa tar-Randan

Il-Ġimgħa tar-4 ġimgħa tar-Randan

Is-Sibt tar-4 ġimgħa tar-Randan

 

Il-5 Ħadd tar-Randan (verżjoni twila)

                             jew (verżjoni qasira)

Quddiesa libera

It-Tnejn tal-5 ġimgħa tar-Randan (verżjoni twila)

                                              jew (verżjoni qasira)

It-Tlieta tal-5 ġimgħa tar-Randan

L-Erbgħa tal-5 ġimgħa tar-Randan

Il-Ħamis tal-5 ġimgħa tar-Randan

Il-Ġimgħa tal-5 ġimgħa tar-Randan

Is-Sibt tal-5 ġimgħa tar-Randan

 

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa

                am (Quddiesa tal-Griżma)

                pm (Tifkira tal-Ikla tal-Mulej)

Il-Ġimgħa l-Kbira. Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej.

 

Vejla tal-Lejl Qaddis tal-Għid

Qari 1 (verżjoni twila)

           (verżjoni qasira)

Qari 2 (verżjoni twila)

           (verżjoni qasira)

Qari 3

Qari 4

Qari 5

Qari 6

Qari 7

Qari tal-Epistola

Qari tal-Evanġelju


Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej (skont San Ġwann)

                                                           (skont San Mattew)

                                                           (Quddiesa ta' filgħaxija)

 

ŻMIEN L-GĦID

It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid

Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid

 

It-2 Ħadd tal-Għid

It-Tnejn tat-2 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tat-2 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tat-2 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tat-2 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tat-2 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tat-2 ġimgħa tal-Għid

 

It-3 Ħadd tal-Għid

It-Tnejn tat-3 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tat-3 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tat-3 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tat-3 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tat-3 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tat-3 ġimgħa tal-Għid

 

Ir-4 Ħadd tal-Għid

It-Tnejn tar-4 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tar-4 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tar-4 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tar-4 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tar-4 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tar-4 ġimgħa tal-Għid

 

Il-5 Ħadd tal-Għid

It-Tnejn tal-5 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tal-5 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tal-5 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tal-5 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tal-5 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tal-5 ġimgħa tal-Għid

 

Is-6 Ħadd tal-Għid

It-Tnejn tas-6 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tas-6 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tas-6 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tas-6 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tas-6 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tas-6 ġimgħa tal-Għid

 

SolennitÓ tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema

It-Tnejn tas-7 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tas-7 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tas-7 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tas-7 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tas-7 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tas-7 ġimgħa tal-Għid

 

SolennitÓ ta' Għid il-Ħamsin (Vġili)

                                       Ġenesi u Salm 102 (103)

                                 jew Eżodu u Salm 32 (33)

                                 jew Eżekjel u Salm 50 (51)

                                 jew Ġoel u Salm 103 (104)

SolennitÓ ta' Għid il-Ħamsin (Jum)

 

It-TrinitÓ Qaddisa (Il-Ħadd wara Għid il-Ħamsin)

 

Il-Ġisem u d-Demm ta' Kristu (Il-Ħadd wara s-SolennitÓ tat-TrinitÓ Qaddisa)

                                       Sekwenza twila

                                 jew Sekwenza qasira


ŻMIEN MATUL IS-SENA

 

It-Tieni Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-2 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-2 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-2 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-2 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-2 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-2 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tielet Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-3 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-3 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-3 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-3 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-3 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-3 ġimgħa matul is-sena

 

Ir-Raba' Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tar-4 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tar-4 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tar-4 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tar-4 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tar-4 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tar-4 ġimgħa matul is-sena

 

Il-Ħames Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-5 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-5 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-5 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-5 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-5 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-5 ġimgħa matul is-sena

 

Is-Sitt Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tas-6 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-6 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-6 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-6 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-6 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-6 ġimgħa matul is-sena

 

Is-Seba' Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tas-7 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-7 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-7 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-7 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-7 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-7 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tmien Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-8 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-8 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-8 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-8 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-8 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-8 ġimgħa matul is-sena

 

Id-Disa' Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tad-9 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tad-9 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tad-9 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tad-9 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tad-9 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tad-9 ġimgħa matul is-sena

 

L-Għaxar Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-10 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-10 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-10 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-10 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-10 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-10 ġimgħa matul is-sena

 

Il-Ħdax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-11-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-11-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-11-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-11-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-11-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-11-il ġimgħa matul is-sena

 

It-Tnax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-12-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-12-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-12-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-12-il ġimgħa matul is-sena

                                             Verżjoni qasira

                                       jew Verżjoni twila

Il-Ġimgħa tat-12-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-12-il ġimgħa matul is-sena

 

It-Tlettax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-13-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-13-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-13-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-13-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-13-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-13-il ġimgħa matul is-sena

 

L-Erbatax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-14-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-14-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-14-il ġimgħa matul is-sena

 

Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-sena (verżjoni twila)

                                                jew verżjoni qasira

It-Tnejn tal-15-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-15-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-15-il ġimgħa matul is-sena

 

Is-Sittax-il Ħadd matul is-sena (verżjoni twila)

                                             jew verżjoni qasira

It-Tnejn tas-16-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-16-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-16-il ġimgħa matul is-sena

 

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tas-17-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-17-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-17-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-17-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-17-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-17-il ġimgħa matul is-sena

 

It-Tmintax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-18-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-18-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-18-il ġimgħa matul is-sena

 

Id-Dsatax-il Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tad-19-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tad-19-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tad-19-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tad-19-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tad-19-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tad-19-il ġimgħa matul is-sena

 

L-Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-20 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-20 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-20 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-20 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-20 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-20 ġimgħa matul is-sena

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-21 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-21 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-21 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-21 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-21 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-21 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-22 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-22 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-22 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-22 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-22 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-22 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-23 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-23 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-23 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-23 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-23 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-23 ġimgħa matul is-sena

 

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-24 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-24 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-24 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-24 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-24 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-24 ġimgħa matul is-sena

 

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-25 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-25 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-25 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-25 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-25 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-25 ġimgħa matul is-sena

 

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tas-26 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-26 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-26 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-26 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-26 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-26 ġimgħa matul is-sena

 

Is-Seba' u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tas-27 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-27 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-27 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-27 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-27 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-27 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-sena

                                             verżjoni twila

                                    jew verżjoni qasira

It-Tnejn tat-28 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-28 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-28 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-sena

 

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tad-29 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tad-29 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tad-29 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tad-29 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tad-29 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tletin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tat-30 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-30 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-30 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-30 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-30 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-30 ġimgħa matul is-sena

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-sena

It-Tnejn tal-31 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-31 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-31 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-31 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-31 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-31 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-sena

                                       verżjoni twila

                              jew verżjoni qasira

It-Tnejn tat-32 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-32 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-32 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-32 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-32 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-32 ġimgħa matul is-sena

 

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-sena

                                       verżjoni twila

                              jew verżjoni qasira

It-Tnejn tat-33 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-33 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-33 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-33 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-33 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-33 ġimgħa matul is-sena

 

Sidna Ġes¨ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

It-Tnejn tal-34 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-34 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-34 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-34 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-34 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-34 ġimgħa matul is-sena

 


ara wkoll ...

kif ukoll ...