Laikos

 

ĠABRA TA' RIŻORSI FUQ IL-ĦNIENA

TA' ALLA GĦALINA U TAGĦNA GĦAL XULXIN

Testi Bibliċi. Ħniena u mogħdrija fit-Testment il-Ġdid

Il-Ħniena ta' Alla. Meditazzjonijiet fuq is-Salm Miserere mill-Papa Ġwanni XXIII

Misericordia Dei. Ittra Appostostolika fuq aspett tas-Sagrament tal-Penitenza mill-Papa Ġwanni Pawlu II. 07/04/2022

Reconciliatio et Paenitentia. Eżortazzjoni Appostolika fuq ir-Rikonċiljazjoni u l-Penitenza mill-Papa Ġwanni Pawlu II. 02/12/1984

Dives in Misericordia, Għani fil-Ħniena. Ittra Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II. 30/11/1980

Misericordiae Vultus. Il-Wiċċ tal-Ħniena. Bolla ta' Indizzjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena mill-Papa Franġisku.11/04/2015

Misericordia et Misera. Ittra Appostolica mill-Papa Franġisku fuq il-Ħniena u l-Miżera. 20/11/2016

Il-Ħniena. Sensiela ta' katekeżi mill-Papa Franġisku. 38 fl-Udjenzi Ġenerali u 11 fl-Udjenzi Straordinarji fil-Ġublew tal-Ħniena. 2015 - 2016

Riflessjoni fuq il-Ġrajja tal-Mara Adultera Ġw:8.1-11. Il-Papa Franġisku fl-Angelus. 07/04/2019

Il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. 08/12/2015 - 20/11/2016

Il-Ħniena Divina.  Ġabra ta' riżosi fuq id-devozjoni u l-messaġġ tal-Ħniena Divina