Laikos

 

ĦSIEBIJIET DWAR SAN PAWL

Patri Martin Micallef OFMCap

Int hawn, inti li qiegħed taqleb lil Iżrael ta taħt fuq.

Dawn l-ittri fihom xi ħwejjeġ li huma tqal biex wieħed jifhimhom.

Twelidt fil-poplu ta Iżrael, mit-tribu ta Benjamin, Lhudi mil-Lhud.

Jien għallimtkom dak li tgħallimt jien.

Ma rridx li ma tkunux tafu, ħuti, dan il-misteru.

Trejjqu bxi ħaġa ta l-ikel; dan jiswielkom għal saħħitkom.

Aħna nxandru l Kristu msallab, Skandlu għal-Lhud u bluha għall-Griegi.

Intom, nisa miżżewġa, obdu lil żwieġkom intom, irġiel miżżewġa, ħobbu n-nisa tagħkom.

Ħa jgħarbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobż u jixrob il-kalċi.