GĦID IL-KBIR

Riżorsi pastorali għal żmien il-Għid ...

 

 

RIŻORSI PASTORALI GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

▪  Blandun. Xi jfisser il-blandun tal-Għid?

▪  Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Patri Marcello Ghirlando ofm dwar l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Dominum et Vivificantem.

▪  Exultet. Il-ġawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

▪  Għid il-Kbir:  Is-Seher tar-Rebbiegħa. Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap.

▪  Għid Lhudi Kristjanizzat.Vidjo u preżentazzjoni bis-slides dwar it-tifsira ġdida tiegħu fil-Kristjaneżmu.

▪  Ħniena Divina. Id-Devozzjoni u l-messaġġ tal-Ħniena Divina u riżorsi oħra dwarha. Festa ċelebrata fit-Tieni Ħadd tal-Għid.

▪  Kwarta mal-Kelma. Riflessjonijiet minn Patri Marcell Ghirlandu ofm dwar id-dehriet tal-Irxoxt. (vidjos)

▪  Lectio Divina għal Żmien il-Għid il-Kbir.

▪  Novena bi tħejjija għal-Għid il-Ħamsin u talb ieħor.

▪  Ottava tal-Għid. Ħsieb ta’ kuljum għal Żmien l-Għid il-Kbir, Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia.

▪  Regina Coeli. Sultana tas-Sema. Talba li tintalb l-aktar fi żmien l-Għid minflok it-talba tal-Angelus.

▪  Sekwenza tal-Għid il-Kbir. Ħa jgħollu l-insara b’tifħirhom il-Vittma tal-Għid.

▪  Tberik tal-Familji li kull familja tista' tagħmel b'tifkira tal-Magħmudija. (2020).

▪  Via Lucis - It-Triq tad-Dawl: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

▪  Vġili tal-Għid. Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni fil-lejl qaddis tal-Għid tal-Mulej. (2018).


Posters għal Żmien il-Għid

▪  Poster għall-Ħadd il-Għid.  “Ġesù ta’ Nazaret li kien mislub qam mill-Imwiet”. (Mk 16:1-7)

▪  Poster għat-Tieni Ħadd tal-Għid.   Ħadd il-Ħniena Divina.  “Tmint ijiem wara ġie Ġesù” . (Ġw. 20:19-31)

▪  Poster għat-Tielet Ħadd tal-Għid. “Il-Messija kellu jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum”. (Lq 24:35-48)

▪  Poster għar-Raba’ Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Vokazzjonijiet.  “Ir-Ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” (Ġw.10:11-18)

▪  Poster għall-Ħames Ħadd tal-Għid. “Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħamel ħafna frott”. (Ġw. 15:1-8)

▪  Poster għas-Sitt Ħadd tal-Għid. “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu”.  (Ġw. 15:9-17)

▪  Poster għas-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema.  “Il-Mulej Ġesù kien imtella’ s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla”. (Mk 16:15-20)

▪  Poster għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin.  L-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha.  (Gw. 15: 26-27, 16: 12-15)