Laikos

 

RIŻORSI PASTORALI GĦAL ŻMIEN IL-GĦID

Għax nemmen fil-Qawmien - vidjo

L-'Hallelujah' tal-'Messiah' kantata mit-tfal - vidjo

Blandun. Xi jfisser il-blandun tal-Għid?

Lectio Divina għall-Ħdud tal-Għid 2021.

Nemmen fl-Ispirtu s-Santu. Kitba ta' Patri Marcello Ghirlando ofm dwar l-Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II, Dominum et Vivificantem.

Exultet. Il-ġawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid, Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Għid il-Kbir:  Is-Seher tar-Rebbiegħa. Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap.

Għid Lhudi Kristjanizzat. It-tifsira ġdida tiegħu fil-Kristjaneżmu - vidjo u slides

Ħniena Divina. Id-Devozzjoni u l-messaġġ tal-Ħniena Divina u riżorsi oħra dwarha. Festa ċelebrata fit-Tieni Ħadd tal-Għid.

Kwarta mal-Kelma. Riflessjonijiet minn Patri Marcell Ghirlandu ofm dwar id-dehriet tal-Irxoxt - vidjos

Novena bi tħejjija għal-Għid il-Ħamsin u talb ieħor.

Ottava tal-Għid. Ħsieb ta’ kuljum għal Żmien l-Għid il-Kbir, Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia.

Regina Coeli. Sultana tas-Sema. Talba li tintalab l-aktar fi żmien l-Għid minflok it-talba tal-Angelus.

Sekwenza tal-Għid il-Kbir. Ħa jgħollu l-insara b’tifħirhom il-Vittma tal-Għid.

Tberik tal-Familji li kull familja tista' tagħmel b'tifkira tal-Magħmudija. (2020).

Via Lucis - It-Triq tad-Dawl: Erbatax-il waqfa, li jitilqu mill-qabar vojt u jwasslu sa Għid il-Ħamsin.

Vġili tal-Għid. Ktejjeb taċ-Ċelebrazzjoni fil-lejl qaddis tal-Għid tal-Mulej. (2018).

 

Posters għal Żmien il-Għid

Poster għall-Ħadd il-Għid.  “Ġesù ta’ Nazaret li kien mislub qam mill-Imwiet”. (Mk 16:1-7)

Poster għat-Tieni Ħadd tal-Għid.   Ħadd il-Ħniena Divina.  “Tmint ijiem wara ġie Ġesù” . (Ġw. 20:19-31)

Poster għat-Tielet Ħadd tal-Għid. “Il-Messija kellu jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum”. (Lq 24:35-48)

Poster għar-Raba’ Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Vokazzjonijiet.  “Ir-Ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” (Ġw.10:11-18)

Poster għall-Ħames Ħadd tal-Għid. “Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħamel ħafna frott”. (Ġw. 15:1-8)

Poster għas-Sitt Ħadd tal-Għid. “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu”.  (Ġw. 15:9-17)

Poster għas-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema.  “Il-Mulej Ġesù kien imtella’ s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla”. (Mk 16:15-20)

Poster għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin.  L-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha.  (Gw. 15: 26-27, 16: 12-15)