Laikos

KWARTA MAL-KELMA - Minn Patri Marcello Ghirlando ofm