DIĊEMBRU 2022

  01. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  02. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  03. Is-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Franġisk Saverju, Saċerdot. (TO)

 

  04. It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena "A"

  05. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Avvent.

  06. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Avvent.

  07. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent. San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  08. It-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. (S)

  09. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent.

  10. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Avvent. L-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Loreto. (TO)

 

  11. It-Tlielet Ħadd tal-Avvent Sena "A"

  12. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Avvent.

  13. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Avvent. Santa Luċija, Verġni u Martri. (TO)

  14. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent. San Ġwann tas-Salib, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. (TO)

  15. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent.

  16. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent.

  17. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Avvent. (FP)

 

  18. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena "A"

  19. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  20. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  21. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  22. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)

  23. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP)  

  24. Is-Sibt tar-IV ġimgħa tal-Avvent. (FP) u tal-Vġili t-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu. (S)

 

  25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu. (S)

  26. San Stiefnu, Protomartri (F)

  27. San Ġwann, Appostlu u Evanġelista (F)

  28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri. (F)

  29. Il-Ħames jum fl-Ottava tal-Milied.

  30. Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. (F)

  31. Is-Seba' jum fl-Ottava tal-Milied.