NOVEMBRU 2022

  01. Il-Qaddisin Kollha. (S)

  02. L-Għid tal-Imwiet.

  03. Il-Ħamis tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.

  04. Il-Ġimgħa tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Borromeo. (TO)

  05. Is-Sibt tat-XXXI ġimgħa matul is-Sena.

 

  06. It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena "C"

  07. It-Tnejn tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

  08. It-Tlieta tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena.

  09. Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran. (F)

  10. Il-Ħamis tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Iljun il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. (TO)

  11. Il-Ġimgħa tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Martin ta' Tours. (TO)

  12. Is-Sibt tat-XXXII ġimgħa matul is-Sena. San Ġosafat, Isqof u Martri. (TO)

 

  13. It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena "C"

  14. It-Tnejn tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

  15. It-Tlieta tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

  16. L-Erbgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

  17. Il-Ħamis tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Eliżabetta tal-Ungerija (TO)

  18. Il-Ġimgħa tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena. 

  19. Is-Sibt tat-XXXIII ġimgħa matul is-Sena.

 

  20. Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu. (S)

  21. Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija (TO)

  22. It-Tlieta tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. (TO)

  23. L-Erbgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.

  24. Il-Ħamis tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena. Sant’Andrija Dûng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri. (TO)

  25. Il-Ġimgħa tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.

  26. Is-Sibt tal-XXXIV ġimgħa matul is-Sena.

 

  27. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena "A"

  28. It-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  29. It-Tlieta tal-I ġimgħa tal-Avvent.

  30. Sant'Andrija, Appostlu (F)