OTTUBRU 2020

01. Il-Ħamis tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża tal-Bambin Ġesù (TO)
02. L-Anġli Kustodji Mqaddsa (TO)
03. Is-Sibt tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena

04. Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"
05. It-Tnejn tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.
06. It-Tlieta tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena.
07. L-Erbgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju (TO)
08. L-Anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta (F)
09. Il-Ġimgħa tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena
10. Is-Sibt tas-XXVII ġimgħa matul is-Sena

11. It-Tmienja u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"
12. It-Tnejn tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena
13. It-Tlieta tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena
14. L-Erbgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena
15. Il-Ħamis tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja (TO)
16. Il-Ġimgħa tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena
17. Is-Sibt tat-XXVIII ġimgħa matul is-Sena. San Injazju ta’ Antjokja, Isqof u Martri (TO)

18. Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A" - Ġurnata Missjunarja
19. It-Tnejn tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena
20. It-Tlieta tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena
21. L-Erbgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena
22. Il-Ħamis tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena
23. Il-Ġimgħa tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena
24. Is-Sibt tad-XXIX ġimgħa matul is-Sena

25. It-Tletin Ħadd matul is-Sena "A"
26. It-Tnejn tat-XXX ġimgħa matul is-Sena
27. It-Tlieta tat-XXX ġimgħa matul is-Sena
28. San Xmun u San Ġuda, Appostli (F)
29. Il-Ħamis tat-XXX ġimgħa matul is-Sena
30. Il-Ġimgħa tat-XXX ġimgħa matul is-Sena
31. Is-Sibt tat-XXX ġimgħa matul is-Sena