SETTEMBRU 2022

  01. Il-Ħamis tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  02. Il-Ġimgħa tat-XXII ġimgħa matul is-Sena.

  03. Is-Sibt tat-XXII ġimgħa matul is-Sena. San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja. (TO)

 

  04. It-Tlieta u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  05. It-Tnejn tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

  06. It-Tlieta tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

  07. L-Erbgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

  08. It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija. (S)

  09. Il-Ġimgħa tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

  10. Is-Sibt tat-XXIII ġimgħa matul is-Sena.

 

  11. L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  12. It-Tnejn tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena.

  13. It-Tlieta tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Krisostmu, isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  14. L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. (F)

  15. Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. (TO) 

  16. Il-Ġimgħa tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena. San Kornelju u San Ċiprijanu. (TO)

  17. Is-Sibt tal-XXIV ġimgħa matul is-Sena.

 

  18. Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

  19. It-Tnejn tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.

  20. It-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Andrija Kim Taegon, Presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, Martri. (TO)

  21. San Mattew, Appostlu u Evanġelista. (F)

  22. Il-Ħamis tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.

  23. Il-Ġimgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Piju ta' Pietrelcina. (TO)

  24. Is-Sibt tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.

 

  25. Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "C"

  26. It-Tnejn tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena.

  27. It-Tlieta tas-XXVI ġimgħa matul is-Sena. San Vinċenz de Paul, Presbiteru. (TO)

  28. L-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena.

  29. L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. (F)

  30. Il-Ġimgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Ġilormu, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)