AWWISSU 2020

01. Is-Sibt tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja (TO)

02. It-Tmintax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
03. It-Tnejn tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena
04. It-Tlieta tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwann Marija Vianney, Presbiteru (TO)
05. L-Erbgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena
06. It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej (F)
07. Il-Ġimgħa tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena
08. Is-Sibt tat-XVIII-il ġimgħa matul is-Sena. San Duminku, presbiteru (TO)

09. Id-Dsatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
10. San Lawrenz, djaknu u martri (F)
11. It-Tlieta tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. Santa Kjara, Verġni (TO)
12. L-Erbgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.
13. Il-Ħamis tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena.
14. Il-Ġimgħa tad-XIX-il ġimgħa matul is-Sena. San Massimiljan Marija Kolbe, presbiteru u martri (TO)

14. (PM) Velja tal-Assunta (S)
15. L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema (S)

16. L-Għoxrin Ħadd ta' matul is-Sena "A"
17. It-Tnejn tal-XX ġimgħa matul is-Sena
18. It-Tlieta tal-XX ġimgħa matul is-Sena.
19. L-Erbgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena.
20. Il-Ħamis tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Bernard, abbati u duttur tal-Knisja (TO)
21. Il-Ġimgħa tal-XX ġimgħa matul is-Sena. San Piju X, Papa (TO)
22. Is-Sibt tal-XX ġimgħa matul is-Sena. L-Imqaddsa Verġni Marija Reġina (TO)

23. Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"
24. San Bartilmew, appostlu (F)
25. It-Tlieta tal-XXI ġimgħa matul is-Sena
26. L-Erbgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena
27. Il-Ħamis tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santa Monika (TO)
28. Il-Ġimgħa tal-XXI ġimgħa matul is-Sena. Santu Wistin, isqof u duttur tal-Knisja (TO)
29. Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista (TO)

30. It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"
31. It-Tnejn tal-XXII ġimgħa matul is-Sena