LULJU 2022

  01. Il-Ġimgħa tal-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.

  02. Is-Sibt tal-XIII-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  03. L-Erbatax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  04. It-Tnejn tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.    

  05. Il-Tlieta tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

  06. L-Erbgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

  07. Il-Ħamis tal-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.  

  08. Il-Ġimgħa tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

  09. Is-Sibt tat-XIV-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  10. Il-Ħmistax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  11. San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa (F)

  12. It-Tlieta tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  13. L-Erbgħa tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena.

  14. Il-Ħamis tal-XV-il ġimgħa matul is-Sena. San Kamillu de Lellis, Presbiteru. (TO)

  15. San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

  16. L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu. (TO)

 

  17. Is-Sittax-il Ħadd ta' matul is-Sena "C"

  18. It-Tnejn tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.    

  19. It-Tlieta tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.

  20. L-Erbgħa tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.

  21. Il-Ħamis tas-XVI-il ġimgħa matul is-Sena.

  22. Santa Marija Maddalena. (F)

  23. Santa Briġida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa. (F)

 

  24. Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena "C"

  25. San Ġakbu, appostlu (F)   

  26. It-Tlieta tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena. San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija. (TO)

  27. L-Erbgħa tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.

  28. Il-Ħamis tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.

  29. Santa Marta, Santa Marija (ta' Betanja), San Lazzru. (TO)

  30. Is-Sibt tas-XVII-il ġimgħa matul is-Sena.

 

  31. It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena "C"