ĠUNJU 2020

01. Marija Omm il-Knisja (TO)
02. It-Tlieta tal-IX ġimgħa matul is-Sen
03. L-Erbgħa tal-IX ġimgħa matul is-Sena. San Karlu Lwanga u sħabu, Martri (TO)
04. Il-Ħamis tal-IX ġimgħa matul is-Sena.
05. Il-Ġimgħa tal-IX ġimgħa matul is-Sena. San Bonifaċju, Isqof u Martri (TO)
06. Is-Sibt tal-IX ġimgħa matul is-Sena

07. It-Trinita' Qaddisa (S)
08. It-Tnejn tal-X ġimgħa matul is-Sena
09. It-Tlieta tal-X ġimgħa matul is-Sena
10. L-Erbgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena.
11. San Barnaba, Appostlu (TO)
12. Il-Ġimgħa tal-X ġimgħa matul is-Sena
13. Is-Sibt tal-X ġimgħa matul is-Sena. Sant'Antnin ta' Padova, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

14. Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej (S)
15. It-Tnejn tal-XI ġimgħa matul is-Sena
16. It-Tlieta tal-XI ġimgħa matul is-Sena
17. L-Erbgħa tal-XI ġimgħa matul is-Sena
18. Il-Ħamis tal-XI ġimgħa matul is-Sena
19. Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu' (S)
20. Il-Qalb bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija (TO)

21. It-Tnax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
22. It-Tnejn tat-XII ġimgħa matul is-Sena

      Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu (Għawdex)
23. It-Tlieta tat-XII ġimgħa matul is-Sena
24. It-Twelid ta' San Ġwann Battista (S)
25. Il-Ħamis tat-XII ġimgħa matul is-Sena
26. Il-Ġimgħa tat-XII ġimgħa matul is-Sena
27. Is-Sibt tat-XII ġimgħa matul is-Sena

28. It-Tlettax-il Ħadd ta' matul is-Sena "A"
29. San Pietru u San Pawl, Appostli (S)
30. It-Tlieta tat-XIII-il ġimgħa matul is-Sena