MEJJU 2022

  01. It-Tielet Ħadd tal-Għid. Sena "C"

  02. San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja. (TO)

  03. San Filippu u San Ġakbu, Appostli. (F)

  04. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Għid.

  05. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Għid.

  06. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Għid.

  07. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Għid.

 

  08. Ir-Raba' Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Sena "C"

  09. San Ġorġ Preca, Presbiteru u Fundatur tas-Soċjeta' tad-Duttrina Nisranija. (F)

  10. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Għid.

  11. L-Erbgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid.

  12. Il-Ħamis tar-IV ġimgħa tal-Għid.

  13. Il-Ġimgħa tar-IV ġimgħa tal-Għid.

  14. San Mattija, Appostlu. (F)

 

  15. Il-Ħames Ħadd tal-Għid. Sena "C"

  16. It-Tnejn tas-V ġimgħa tal-Għid.

  17. It-Tlieta tas-V ġimgħa tal-Għid.

  18. L-Erbgħa tas-V ġimgħa tal-Għid.

  19. Il-Ħamis tas-V ġimgħa tal-Għid.

  20. Il-Ġimgħa tas-V ġimgħa tal-Għid.

  21. Is-Sibt tas-V ġimgħa tal-Għid.  

 

  22. Is-Sitt Ħadd tal-Għid. Sena "C"

  23. It-Tnejn tas-VI ġimgħa tal-Għid.

  24. It-Tlieta tal-VI ġimgħa tal-Għid.

  25. L-Erbgħa tal-VI ġimgħa tal-Għid.

  26. Il-Ħamis tal-VI ġimgħa tal-Għid. San Filippu Neri, Presbiteru. (TO)

  27. Il-Ġimgħa tal-VI ġimgħa tal-Għid.

  28. Is-Sibt tal-VI ġimgħa tal-Għid.

 

  29. Is-Seba' Ħadd tal-Għid. Sena "C" - Tlugħ il-Mulej fis-Sema. (S)

  30. It-Tnejn tas-VII ġimgħa tal-Għid.

  31. Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija (F)