APRIL 2022

  01. Il-Ġimgħa tal-IV ġimgħa tar-Randan.

  02. Is-Sibt tal-IV ġimgħa tar-Randan.

 

  03. Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Sena "C"

  04. It-Tnejn tal-V ġimgħa tar-Randan.

  05. It-Tlieta tal-V ġimgħa tar-Randan.

  06. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tar-Randan.

  07. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tar-Randan.

  08. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tar-Randan.

  09. Is-Sibt tal-V ġimgħa tar-Randan.

 

  10. Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.

  11. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa.

  12. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa.

  13. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa.

  14. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa: Quddiesa tal-Ġriżma. (AM) Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. (PM) 

  15. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza.

  16. Il-lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid.

 

  17. Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. (S)

  18. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid.

  19. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid.

  20. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid.

  21. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid.

  22. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid.

  23. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid.

 

  24. It-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Sena "C"

  25. San Mark, Evanġelista (F)

  26. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Għid.

  27. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Għid.

  28. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid.

  29. Santa Katerina ta' Siena, Verġni u Duttur. (F)

  30. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa. (TO)