APRIL 2020

01. L-Erbgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

02. Il-Ħamis tal-V ġimgħa tar-Randan

03. Il-Ġimgħa tal-V ġimgħa tar-Randan

04. Is-Sibt tal-V ġimgħa tar-Randan

 

05. Ħadd il-Palm u Passjoni tal-Mulej

06. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

07. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

08. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

09. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa: Quddiesa tal-Ġriżma (AM) Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej (PM) 

10. Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej. (ma jsirx quddies) Sawm u Astinenza

11. Il-lejl Imqaddes tal-Vġili tal-Għid

 

12. Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

13. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

14. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

15. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

16. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

17. Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid

18. Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid

 

19. It-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina

20. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Għid

21. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Għid

22. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Għid

23. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Għid

24. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Għid

25. San Mark, Evanġelista (F)

 

26. It-Tielet Ħadd tal-Għid

27. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Għid

28. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Għid

29. Santa Katerina ta' Siena, Verġni u Duttur (F)

30. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa (TO)