DIĊEMBRU 2019

01. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena "A"

02. It-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent

03. It-Tlieta tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Franġisk Saverju, Saċerdot (TO)

04. L-Erbgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent

05. Il-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent

06. Il-Ġimgħa tal-I ġimgħa tal-Avvent

07. Is-Sibt tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Ambroġ, Isqof u Duttur tal-Knisja (TO)

 

08. It-Tnissil bla Tebgħa ta' Marija

09. It-Tnejn tat-II ġimgħa tal-Avvent

10. It-Tlieta tat-II ġimgħa tal-Avvent

11. L-Erbgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent

12. Il-Ħamis tat-II ġimgħa tal-Avvent

13. Il-Ġimgħa tat-II ġimgħa tal-Avvent. Santa Luċija, Verġni u Martri (TO)

14. Is-Sibt tat-II ġimgħa tal-Avvent. San Ġwann tas-Salib, Presbiteru u Duttur tal-Knisja (TO)

 

15. It-Tlielet Ħadd tal-Avvent Sena "A"

16. It-Tnejn tat-III ġimgħa tal-Avvent

17. It-Tlieta tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

18. L-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

19. Il-Ħamis tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

20. Il-Ġimgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

21. Is-Sibt tat-III ġimgħa tal-Avvent (FP)

 

22. Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent Sena "A"

23. It-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)

24. It-Tlieta tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)

25. It-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu (S)

26. San Stiefnu, Protomartri (F)

27. San Ġwann, Appostlu u Evanġelista (F)

28. Il-Qaddisin Innoċenti Martri (F)

 

29. Il-Familja Mqaddsa (F)

30. Is-Sitt jum fl-Ottava tal-Milied

31. Is-Seba' jum fl-Ottava tal-Milied